Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

W 2000r. szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie dla szkół podstawowych „Superszkoła 2000” zorganizowanym przez gazetę Super Express, MEN oraz kancelarię Prezydenta RP.


W tym konkursie, który ma formę plebiscytu, udział biorą publiczne szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie. W pierwszym etapie szkoły oceniają uczniowie przesyłając do redakcji specjalnie przygotowane ankiety. Do drugiego etapu przechodzi 120 szkół, najlepiej ocenionych przez uczniów. W finałowym etapie przed jury w Warszawie prezentuje się 18 najlepszych szkół.

Odnieśliśmy ogromny sukces, ponieważ dotarliśmy do ścisłego finału i znaleźliśmy się w pierwszej trójce najlepszych szkół w Polsce w kategorii miejscowości do 50 tys. mieszkańców.