Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

W roku szkolnym 2002/2003 Gimnazjum w Czacz wzięło udział w akcji zorganizowanej przez Prezydenta RP, Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z klasą”. Nasza szkoła zrealizowała zadania, spełniła wymogi akcji i otrzymała Certyfikat „Szkoły z klasą”.


Zadaniem akcji „Szkoła z klasą” było wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną, efektywną edukację, podnoszenie jej poziomu, a także oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą oraz środowiskiem lokalnym.

Program "Szkoły z klasą" opiera się na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Do każdej zasady zrealizowaliśmy przydzielone naszemu gimnazjum zadania.

Za zaliczenie zadań otrzymaliśmy tytuł "Szkoły z klasą".

Sześć zasad "Szkoły z klasą"
1. Szkoła dobrze uczy każdego ucznia.
2. Szkoła ocenia sprawiedliwie.
3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.
4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.
6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.