Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Zarząd Samorządu Uczniowskiego informuje, że największe poparcie wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Czaczu  otrzymały uczennice z klas VI.  W związku z tym na liście wyborczej znajdują się następujące nazwiska:
1.    Korzeniewska Martyna kl. VIB
2.    Szul  Julia kl. VIA
W terminie od 8-12 czerwca kandydaci prowadzą kampanię wyborczą poprzez zaprezentowanie swojej kandydatury na szkolnej stronie internetowej.  Wybory odbędą się online15 czerwca 2020 roku w godzinach 08:00-20:00. Uczniowie oddają głos na jednego z dwóch kandydatów poprzez otwarcie karty wyborczej (link do karty zostanie udostępniony wszystkim uczniom szkoły podstawowej na platformie TEAMS) i postawieniu „znaczka”  przy jednym nazwisku.

Samorząd Uczniowski ogłasza nabór kandydatów do wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej mogą składać propozycje spośród uczniów obecnych klas V–VI. Kandydaturę ucznia (imię, nazwisko i klasę) przesyłacie poprzez platformę TEAMS w indywidualnym czacie do opiekuna Samorządu Uczniowskiego pani Mileny Jagodzińskiej do 5 czerwca 2020 roku.
Dwaj kandydaci, którzy uzyskają najwięcej głosów wezmą udział w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
O terminie wyborów i formie ich przeprowadzenia zostaniecie poinformowani w późniejszym terminie.

1.    Dyżurnych klasowych (2 uczniów) wyznacza wychowawca. W przypadku podziału klasy na grupy wychowawca zobowiązany jest do wyznaczenia po jednym dyżurnym z każdej grupy.
2.    Wychowawca klasy jest zobowiązany wpisać dyżurnych do dziennika lekcyjnego na co najmniej 1 tydzień przed terminem pełnienia przez nich dyżuru.

Czytaj więcej...

Organizacja struktur Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

Czytaj więcej...

1.    Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez koordynatora wybranego przez SU.
2.    Od wyniku losowania nie ma odwołania.
3.    Każdego dnia nauki losowany jest inny numerek.
4.    Numery będą losowane od 1 do liczby określającej najwyższy numer z dziennika w klasie najliczniejszej w danym roku, aż do wyczerpania puli.
5.    Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
6.    Uczeń, którego numer wylosowano jest zwolniony w danym dniu z:
a)    odpowiedzi ustnej na ocenę;
b)    z pisania niezapowiedzianej kartkówki.
Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
7.    Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
a)    pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek;
b)    wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;
c)    aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);
d)    wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
8.    Informacja o szczęśliwym numerku będzie zamieszczona na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...17 czerwca odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Nowym opiekunem SU została pani Milena Jagodzińska. Gratulujemy!

GALERIA FOTO

Informujemy, że nauczycielem pełniącym funkcję Rzecznika Praw Ucznia jest pani Ewa Walachowska, do której  możecie się zwracać z wszystkimi wątpliwościami, pytaniami i problemami.