Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

1.    Szczęśliwy Numerek będzie losowany poprzez Dziennik elektroniczny od poniedziałku do piątku o godzinie 7.00.
2.    Od wyniku losowania nie ma odwołania.
3.    Każdego dnia nauki losowany jest inny numerek.
4.    Numery będą losowane od 1 do liczby określającej najwyższy numer z dziennika w klasie najliczniejszej w danym roku.
5.    Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
6.    Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
a)    odpowiedzi ustnej na ocenę;
b)    z pisania niezapowiedzianej kartkówki.
Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
7.    Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
a)    pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek;
b)    wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;
c)    aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);
d)    wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
8.    Informacja o szczęśliwym numerku będzie zamieszczona na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

18 września w naszej szkole przeprowadziliśmy akcję „Sprzątanie Świata” pod hasłem  „PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ”, której organizatorem był Samorząd Uczniowski. Klasy IV, VI-VIII podczas przerwy śródlekcyjnej wraz z opiekunami posprzątały teren wokół szkoły. W tym dniu uczniowie szkoły podstawowej przyszli do szkoły w ubraniu z elementami koloru żółtego, który jest kolorem pojemnika na odpady plastikowe.   Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji.

DBAJMY O NASZ DOM – NASZĄ ZIEMIĘ.    

Czytaj więcej...

 

17 września 2020r. społeczność szkolna wybierała Rzecznika Praw Ucznia na kolejną 2-letnią kadencję. Wybory odbyły się w drodze tajnego głosowania.

Po podliczeniu wszystkich oddanych głosów Rzecznikiem Praw Ucznia na lata 2020/2021 i 2021/2022  została  pani Agnieszka Mocek.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.

1.    Dyżurnych klasowych (2 uczniów) wyznacza wychowawca. W przypadku podziału klasy na grupy wychowawca zobowiązany jest do wyznaczenia po jednym dyżurnym z każdej grupy.
2.    Wychowawca klasy jest zobowiązany wpisać dyżurnych do dziennika lekcyjnego na co najmniej 1 tydzień przed terminem pełnienia przez nich dyżuru.

Czytaj więcej...

Informujemy, że nauczycielem pełniącym funkcję Rzecznika Praw Ucznia jest pani Ewa Walachowska, do której  możecie się zwracać z wszystkimi wątpliwościami, pytaniami i problemami.