Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Organizacja struktur Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

Czytaj więcej...

1.    Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez koordynatora wybranego przez SU.
2.    Od wyniku losowania nie ma odwołania.
3.    Każdego dnia nauki losowany jest inny numerek.
4.    Numery będą losowane od 1 do liczby określającej najwyższy numer z dziennika w klasie najliczniejszej w danym roku, aż do wyczerpania puli.
5.    Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
6.    Uczeń, którego numer wylosowano jest zwolniony w danym dniu z:
a)    odpowiedzi ustnej na ocenę;
b)    z pisania niezapowiedzianej kartkówki.
Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
7.    Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
a)    pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek;
b)    wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;
c)    aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);
d)    wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
8.    Informacja o szczęśliwym numerku będzie zamieszczona na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...17 czerwca odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Nowym opiekunem SU została pani Milena Jagodzińska. Gratulujemy!

GALERIA FOTO

W poniedziałek 18 czerwca odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia. Nową Przewodniczącą została Klaudia Wąsik z klasy VIa, a Rzecznikiem Praw Ucznia została pani Ewa Walachowska. Obie zwyciężczynie bardzo dziękują za oddane głosy i obiecują rzetelnie wypełniać swoje obowiązki.

Informujemy, że nauczycielem pełniącym funkcję Rzecznika Praw Ucznia jest pani Ewa Walachowska, do której  możecie się zwracać z wszystkimi wątpliwościami, pytaniami i problemami.

1.    Dyżurnych klasowych (2 uczniów) wyznacza wychowawca. W przypadku podziału klasy na grupy wychowawca zobowiązany jest do wyznaczenia po jednym dyżurnym z każdej grupy.
2.    Wychowawca klasy jest zobowiązany wpisać dyżurnych do dziennika lekcyjnego na co najmniej 1 tydzień przed terminem pełnienia przez nich dyżuru.

Czytaj więcej...

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Czaczu

Czytaj więcej...

Pamiętajcie o zasadach zachowania się kulturalnego ucznia!

Czytaj więcej...