Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Czytaj więcej...18 września w naszej szkole przeprowadziliśmy akcję „Sprzątanie Świata” pod hasłem  „PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ”, której organizatorem był Samorząd Uczniowski. Klasy IV, VI-VIII podczas przerwy śródlekcyjnej wraz z opiekunami posprzątały teren wokół szkoły. W tym dniu uczniowie szkoły podstawowej przyszli do szkoły w ubraniu z elementami koloru żółtego, który jest kolorem pojemnika na odpady plastikowe.   Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji.

DBAJMY O NASZ DOM – NASZĄ ZIEMIĘ.     

GALERIA FOTO

Czytaj więcej...

 

17 września 2020r. społeczność szkolna wybierała Rzecznika Praw Ucznia na kolejną 2-letnią kadencję. Wybory odbyły się w drodze tajnego głosowania.

Po podliczeniu wszystkich oddanych głosów Rzecznikiem Praw Ucznia na lata 2020/2021 i 2021/2022  została  pani Agnieszka Mocek.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego informuje, że największe poparcie wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Czaczu  otrzymały uczennice z klas VI.  W związku z tym na liście wyborczej znajdują się następujące nazwiska:
1.    Korzeniewska Martyna kl. VIB
2.    Szul  Julia kl. VIA
W terminie od 8-12 czerwca kandydaci prowadzą kampanię wyborczą poprzez zaprezentowanie swojej kandydatury na szkolnej stronie internetowej.  Wybory odbędą się online15 czerwca 2020 roku w godzinach 08:00-20:00. Uczniowie oddają głos na jednego z dwóch kandydatów poprzez otwarcie karty wyborczej (link do karty zostanie udostępniony wszystkim uczniom szkoły podstawowej na platformie TEAMS) i postawieniu „znaczka”  przy jednym nazwisku.

1.    Dyżurnych klasowych (2 uczniów) wyznacza wychowawca. W przypadku podziału klasy na grupy wychowawca zobowiązany jest do wyznaczenia po jednym dyżurnym z każdej grupy.
2.    Wychowawca klasy jest zobowiązany wpisać dyżurnych do dziennika lekcyjnego na co najmniej 1 tydzień przed terminem pełnienia przez nich dyżuru.

Czytaj więcej...

1.    Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez koordynatora wybranego przez SU.
2.    Od wyniku losowania nie ma odwołania.
3.    Każdego dnia nauki losowany jest inny numerek.
4.    Numery będą losowane od 1 do liczby określającej najwyższy numer z dziennika w klasie najliczniejszej w danym roku, aż do wyczerpania puli.
5.    Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
6.    Uczeń, którego numer wylosowano jest zwolniony w danym dniu z:
a)    odpowiedzi ustnej na ocenę;
b)    z pisania niezapowiedzianej kartkówki.
Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
7.    Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
a)    pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek;
b)    wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;
c)    aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);
d)    wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
8.    Informacja o szczęśliwym numerku będzie zamieszczona na tablicy Samorządu Uczniowskiego.