Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Szanowni Rodzice,
dnia 25 czerwca o godzinie 17:30 w Przedszkolu w Czaczu odbędzie się spotkanie dla rodziców z dyrektorem i nauczycielkami przedszkola. Serdecznie zapraszamy rodziców wszystkich dzieci, które od 1 września 2019 r. będą uczęszczały do naszego przedszkola.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że począwszy od godz. 6:00 dnia 27 kwietnia 2019r. strajk nauczycieli zostaje zawieszony bezterminowo. W związku z tym w poniedziałek 29 kwietnia 2019r. wznowione zostają zajęcia w szkole i przedszkolu. Kursy autobusu szkolnego zgodnie z harmonogramem.

W szkole nadal trwa akcja strajkowa. Zakończył się strajk nauczycielek przedszkola.

W dniu 25 kwietnia 2019r. Przedszkole w Czaczu wznawia pracę w normalnym trybie. W dniu 2 maja 2019r. przedszkole pracowało będzie w trybie dyżuru. Dzieci należy zgłosić u wychowawców grup.

Przedszkole będzie otwarte w dniu 11 maja 2019r. W tym dniu odbędą się również „Drzwi otwarte” dla dzieci, które od września 2019 r. będą uczęszczały do naszego przedszkola po raz pierwszy.

W dniach 25,26 kwietnia rano autobus w tym dniu kursuje zgodnie z planem:

Czaczyk 7:10

Nowy Białcz 7:10

Stary Białcz 7:15

Skoraczewo 7:15

Brońsko 7:20

Księginki 7:25

Karśnice 7:30

Nadolnik 7:35

Glińsko 7:45

Odwóz po zajęciach grup 5 i 6 letnich.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH:

W dniu 23.04.2019r. (wtorek), zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w naszym przedszkolu zapewnimy opiekę dzieciom zgłoszonym wcześniej u wychowawców grup.

W dniu 24.04.2019 r. (środa) wyjazd dzieci do Kościana na widowisko multimedialne „Dr Dolittle i jego zwierzęta” odbędzie się zgodnie z planem. Prosimy o przybycie dzieci do przedszkola do godziny 7:50. Koszt wycieczki: 30 zł. Prosimy o uregulowanie należności w dniu wyjazdu u wychowawcy oraz o podpisanie zgody na wyjazd. Po powrocie z przedstawienia dzieci przebywają na zajęciach w przedszkolu zgodnie zapisami do przedszkola.

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

W dniu 24.04.2019 r. (środa) wyjazd do Kościana na widowisko multimedialne „Dr Dolittle i jego zwierzęta” odbędzie się zgodnie z planem. Prosimy o przybycie dzieci do szkoły na godzinę 8:00. Dzieci należy odebrać po powrocie z przedstawienia. Szczegółowe informacje u opiekunów wyjazdu przed wyjazdem.

Rano autobus w tym dniu kursuje zgodnie z planem.

Czaczyk 7:10

Nowy Białcz 7:10

Stary Białcz 7:15

Skoraczewo 7:15

Brońsko 7:20

Księginki 7:25

Karśnice 7:30

Nadolnik 7:35

Glińsko 7:45

Odwóz uczniów klas II i III po powrocie z Kościana, dzieci przedszkolne o godz. 13:00.

Jeśli planujecie Państwo pozostawić dzieci pod opieką przedszkola po godz. 13:00, to odbiór dzieci we własnym zakresie.

Nadal trwa strajk nauczycieli. O tym, w jakim trybie przedszkole i szkoła będą pracowały od środy powiadomię Państwa w terminie późniejszym.

Informuję, że w dniach 15, 16 i 17 kwietnia egzamin ósmoklasisty w ZS w Czaczu odbędzie się zgodnie z planem.

Zbiórka uczniów klasy VIII w świetlicy szkolnej o godz. 8:00.

Pozostali uczniowie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego – dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych.

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom, które zostały zgłoszone przez rodziców.

Kursy autobusu w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa):

Czaczyk             7:10

Nowy Białcz 1   7:10

Stary Białcz       7:20

Skoraczewo       7:20

Nowy Białcz 2   7:30

Brońsko             7:30

Księginki           7:35

Karśnice           7:40

Nadolnik           7:45

Glińsko             7:50

Powrót po zakończonym egzaminie ósmoklasisty około:

Poniedziałek - godz. 11:45

Wtorek - godz. 11:30

Środa – godz. 11:00

Na obecną chwilę nadal trwa akcja strajkowa nauczycieli. O ewentualnych zmianach będę informowała. Proszę na bieżąco śledzić informacje z mediów oraz z internetowej strony www.czacz.pl, z grupy Rada Rodziców Czacz oraz z grupy Czacz na www.facebook.com.

Maria Szudra

Dyrektor ZS w Czaczu

 
Informuję, że z powodu strajku nauczycieli zebrania z rodzicami w przedszkolu zaplanowane na czwartek 11 kwietnia 2019 r. są odwołane. Nie odbędzie się również planowane na ten dzień spotkanie szkoleniowe dla rodziców. O nowym terminie zebrania zostaną Państwo powiadomieni.
 
 
Maria Szudra
Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu

Informuję, że w dniach 10, 11 i 12 kwietnia egzamin gimnazjalny W ZS w Czaczu odbędzie się zgodnie z planem.

Zbiórka uczniów klas IIIG w świetlicy szkolnej o godz. 8:00.

Pozostali uczniowie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego – dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych.

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom, które zostały zgłoszone przez rodziców.

Kursy autobusu w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek):

Czaczyk             7:10

Nowy Białcz 1    7:10

Stary Białcz       7:20

Skoraczewo      7:20

Nowy Białcz 2   7:30

Brońsko            7:30

Księginki           7:35

Karśnice           7:40

Nadolnik           7:45

Glińsko             7:50

 

POWRÓT

ŚRODA, CZWARTEK OKOŁO GODZ. 13:30

PIĄTEK OKOŁO GODZ. 13:00

 

Na obecną chwilę nadal trwa akcja strajkowa nauczycieli. O ewentualnych zmianach będę informowała. Proszę na bieżąco śledzić informacje z mediów oraz z internetowej strony www.czacz.pl, z grupy Rada Rodziców Czacz oraz z grupy Czacz na www.facebook.com.

 

Maria Szudra

Dyrektor ZS w Czaczu

Informuję, że w związku z brakiem porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi, a przedstawicielami Rządu w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. nauczyciele ZS w Czaczu rozpoczynają bezterminową akcję strajkową. Dzieci zgłoszone na pobyt w przedszkolu oraz uczniowie na  świetlicę będą mieli  zapewnioną opiekę.
Proszę na bieżąco śledzić informacje z mediów oraz z internetowej strony  www.czacz.pl,  z grupy Rada Rodziców Czacz oraz z grupy Czacz na  www.facebook.com.

w związku z sygnalizowanym strajkiem nauczycieli od dnia 8 kwietnia 2019 r. dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu wyraża troskę o to, aby protest nauczycieli nie wpłynął w sposób negatywny na sytuację uczniów i dzieci.
W związku z powyższym proszę o zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w dniach strajku. Jeżeli zapewnienie przez Państwa opieki nie będzie możliwe, szkoła podejmie działania zmierzające do jej zapewnienia.
Tych z Państwa, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki, proszę o informację zwrotną przekazaną wychowawcy do dnia 4 kwietnia 2019 r.
W razie jakichkolwiek zmian będziecie Państwo o tym fakcie na bieżąco informowani.

Maria Szudra
Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu