Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu
 
Uprzejmie informujemy, iż w okresie od 03 września do 17 września 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. (w przypadku słuchaczy kolegiów termin składania wniosków upływa z dniem15 października 2018 r.). Wnioski dostępne są w punkcie informacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu oraz na stronie internetowej (zakładka – Świadczenia i usługi).

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia.Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.
W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym wspólnym listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej i poinformowanie rodziców, opiekunów uczniów o materiałach informacyjnych poświęconych programowi rządowemu „Dobry Start”.
Do szkół zostały już dostarczone ulotki dla rodziców. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty przekażą Państwu również plakaty promujące świadczenie dobry start. Dziękujemy za aktywne włączenie się w akcję informacyjną.
W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

DOBRY START - PLAKAT

DOBRY START - ULOTKA

DOBRY START - LIST

Czytaj więcej...

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

Zapisz

Zapisz

PIELĘGNIARKA – Małgorzata Marciniak
/HIGIENA/
DYŻURY
Wtorek      7.30  -  12.30
Piątek         7.30  -  12.30