Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

KURSY AUTOBUSU PODCZAS REKOLEKCJI

Przedszkole
Grupy 3, 4, 5-latków – bez zmian
Grupy 6-latków A i B – zajęcia z wychowawczyniami: w poniedziałek i środę w godz. 8:00 – 12:45, a we wtorek w godz. 8:00 – 13:00,  w tym język angielski zgodnie z obowiązującym planem
W dniach od 18 -20.03. nie będą odbywać się zajęcia z religii i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia logopedyczne zgodnie z planem.


Szkoła podstawowa i klasy gimnazjalne
Poniedziałek 18 marca:  
Godz. 10.30 – klasy I – V – nauka rekolekcyjna
Godz. 11.00 – klasy I – VIII i III gimnazjum – Droga Krzyżowa
Godz. 11.45 - klasy VI - VIII  i III gimnazjum – nauka rekolekcyjna
Wtorek 19 marca:
Godz. 09.00 – klasy I – V – nauka rekolekcyjna
Godz. 09.30 – klasy I – VIII i III gimnazjum – Msza Święta
Godz. 10.15 - klasy VI - VIII  i III gimnazjum – nauka rekolekcyjna
Środa 20 marca:
Godz. 10.30 – klasy I – V – nauka rekolekcyjna
Godz. 11.00 – klasy I – VIII i III gimnazjum – Msza św. w intencji zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły
Godz. 11.45 - klasy VI - VIII  i III gimnazjum – nauka rekolekcyjna

Świetlica czynna w godz. 7:00 – 16:00 ( należy zgłosić pobyt dzieci do piątku 15.03.2019 r. do p. Patrycji Przybylskiej)
Biblioteka  w poniedziałek nieczynna, a we wtorek i środę czynna w godz. 9:30 – 12:30.
W poniedziałek w bibliotece szkolnej odbędzie się konkurs pięknego czytania Biblii dla klas IV i V SP: I część o godz. 9:15 dla uczniów miejscowych, II część o godz. 11:45 dla uczniów dowożonych.  
Nie odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i rewalidacyjne.
Obiad o godz. 12:00    

ZACHĘCAM DO ODWIEDZANIA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKÓŁ W WYZNACZONYCH TERMINACH. DRZWI OTWARTE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH:
I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie – 13 kwietnia (piątek)   godz. 17.00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie – 14 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 12.00
I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie – 21 kwietnia (sobota)  godz. 9.00
II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie – 14 kwietnia (sobota) godz. 10.00
III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie – 21 kwietnia (sobota) godz. 11.00
Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie – 7 kwietnia (sobota) godz.10.00
Zespół Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie – 24 marca (sobota) godz. 9.00 – 13.00
Zespół Szkół Rolniczo – Budowlanych w Lesznie – 7 kwietnia (sobota) godz. 10.00 – 12.00
Zespół Szkół nr 4 w Lesznie – 14 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 12.00
Zespół Szkół Technicznych w Lesznie – 14 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 12.00

Szanowni rodzice.
W nawiązaniu do toczącej się w mediach społecznościowych dyskusji na temat parku przyszkolnego zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci przedszkolnych i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Czaczu na spotkanie w dniu 18 lutego 2019r., o godz. 18:00, w świetlicy szkolnej. Podczas tego spotkania przedstawię Państwu wszystkie informacje na temat działań podejmowanych na rzecz poprawy warunków w otoczeniu szkoły. Odpowiem również (w miarę możliwości) na wszystkie Państwa pytania. Zapraszam.

Maria Szudra
Dyrektor Zespółu Szkół w Czaczu

W środę 20 lutego w bibliotece odbędą się eliminacje szkolne konkursu przeciwpożarowego - o godz.11.00 dla uczniów klasy VII, VIII i IIIg,  a o godz 11.30  uczniów klas IV-VI. Zachęcam do udziału w konkursie - dla najlepszych przewidziano nagrody. Po 3 uczniów w kategorii IV-VI i 3 uczniów z klas VII, VIII i IIIg będzie reprezentowało szkołę w Gminnym Konkursie w Szkole Podstawowej w Śmiglu. Zapisy bezpośrednio u organizatora p.Magdaleny Sowy.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Przypominam uczniom i ich rodzicom, że na czas budowy drogi S5 możliwy jest dowóz do szkoły dzieci z Czacza z ulicy Wielichowskiej. Zainteresowani rodzice muszą złożyć wniosek o takie dowożenie – wzór do pobrania w sekretariacie. Możliwy jest przejazd tylko w jedną stronę (ale stale, a nie dorywczo) oraz o każdej godzinie powrotu autobusu. Wyznaczone zostały przystanki: przy piekarni oraz przy domu p. Flis (p. Bąk).

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenia dla osób powyżej 25 roku życia, w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgłoszenia przyjmowane są do 22.02.2019 r. osobiście u Joanny Jąder/Moniki Tomaszewskiej – Urząd Miejski Śmigla, pok. nr 11 lub telefonicznie: 65 5186 933. Uczestnicy będą mieli do wyboru 7 modułów szkoleniowych:
1. „Rodzic w Internecie”.
2. „Mój biznes w sieci”.
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”.
4. „Działam w sieciach społecznościowych”.
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.
6. „Rolnik w sieci”.
7. „Kultura w sieci".

WIĘCEJ INFORMACJI

Szanowni Rodzice.
Dnia 21 listopada 2018 roku odbędą się zebrania z wychowawcami oraz konsultacje z pozostałymi nauczycielami wg zmienionego planu, tj.
Godz. 16:00 – klasy I – V
Godz. 17:30 – klasy VI – VIII i III gimnazjalne.
W godzinach 17:00-17:30 w bibliotece szkolnej odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas IV-VII z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat "Co warto wiedzieć o uczeniu się i pomocy w nauce szkolnej". Serdecznie zapraszamy wszystkich  rodziców do udziału w spotkaniu.