Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Informujemy, że w dniu 27 października w godzinach od 17:00 do 18:00 odbędą się konsultacje dla rodziców (indywidualne spotkania z nauczycielami).

Konsultacje odbędą się stacjonarnie w wyznaczonych klasach w pełnym reżimie sanitarnym (maseczki, dezynfekcja, indywidualne wchodzenie rodziców do klas na rozmowę z nauczycielem). Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

Czytaj więcej...Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów składa najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom szkoły.

Życzymy Wam wielu sukcesów zawodowych i dużo cierpliwości. Bardzo dziękujemy za wszelkie rady, pochwały i słowa krytyki.

To właśnie dzięki Wam mamy możliwość stania się mądrymi i wartościowymi ludźmi. Dziękujemy!

W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno- Doradcza.
Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza ma stanowić źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Poprzez platformę można zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie będą dodawane nowe).
Platforma skierowana jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół,  rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).

INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA

Szanowni Rodzice,
W środę 22 września 2021r. odbędą się zebrania z rodzicami według następującego planu:
Godz. 16:00 klasy I – IV
Godz. 17:00 kasy V – VIII.
Wszystkie zebrania odbywać się będą w klasach.
O godz. 18:00 w sali nr 2 odbędzie się zebranie Rady Rodziców, na którą zapraszamy przewodniczących Klasowych Rad Rodziców („trójek klasowych”).

Czytaj więcej...

 

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu oraz Szkoła Podstawowa w Bronikowie

zapraszają na

XV Śmigielską Jesień Turystyczną.

Czytaj więcej...

 

Zapraszamy na plenerowe widowisko w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej, które odbędzie się 1 września 2021 roku na Placu Rozstrzelanych w Śmiglu o godz. 20.00.