Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Deklaracja Dostępności Zespołu Szkół w Czaczu

 

Dostępność cyfrowa
Zespół Szkół w Czaczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Czaczu - http://czacz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-11-15

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,

linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,

część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,

niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy TAB, SHIFT+TAB, ENTER. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy. W przeglądarkach: Firefox, Chrone, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

Serwis jest wyposażony z mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
- zmiana wielkości czcionki,
- zmiana kontrastu.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy oraz aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Fęglerski
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 655180227

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę u Dyrektora Zespołu Szkół w Czaczu.
Adres: 64-030 Czacz, ul. Parkowa 2
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 655180227

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli

Wejście do budynku Zespołu Szkół w Czaczu jest usytuowane od strony parku. Jest wykonane z kilku stopni schodowych. Przed wejściem do budynku jest umieszczony dzwonek dla osób niepełnosprawnych mających problem z poruszaniem się. Brak przy nim podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Podjazd znajduje się przy budynku oficyny. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do sekretariatu szkoły w budynku głównym istnieje możliwość podejścia pracownika sekretariatu i obsługi interesanta w budynku oficyny.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.  W budynku nie znajduje się winda.

Opis dostępności do toalet dla interesantów i osób niepełnosprawnych
W budynku szkoły nie ma toalety dla interesantów. 

Opis dostosowań - na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie należącym do szkoły znajduje się ogólnodostępny parking o nierównej nawierzchni, brak na nim wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online            
Na terenie Zespołu Szkół w Czaczu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego przez połączenie wprost z przeglądarki (bez konieczności instalacji aplikacji).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynacją oraz pomocą w załatwieniu spraw osobom niepełnosprawnym zajmuje się pracownicy sekretariatu Zespołu Szkół w Czaczu.
Adres: 64-030 Czacz, ul. Parkowa 2
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 655180227

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Zespół Szkół - plik pdf

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa - plik pdf

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Przedszkole - plik pdf