Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Poranne kursy autobusów od dnia 26.09.2022 r.

                      Księginki             715

                      Brońsko               720

                      Nowy Białcz 1     720

                      Stary Białcz        725

                      Skoraczewo        725

                      Nowy Białcz 2    730

                      Czaczyk              735

                      Karśnice             730

                      Nadolnik             745

                      Glińsko               745

Obowiązuje od 01 września 2020r.
1. Kursy odbywają się według ustalonego planu. Możliwe są pewne zmiany wynikające z sytuacji w szkole. W razie opóźnień autobusu w sytuacjach losowych uczniowie mają obowiązek oczekiwania na przystanku przez 30 min.
2. O wszelkich zmianach zachodzących w planie odjazdów informuje nauczyciel dowozu osobiście lub ogłoszeniami.
3. Na autobus oczekujemy w wyznaczonych przez dowożącego miejscach.
4. Do autobusu wchodzimy i wychodzimy z niego przednimi drzwiami.
5. Do autobusu wchodzimy pojedynczo po ustawieniu z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m. Zabrania się biegania i przepychania.
6. Przy wejściu do autobusu należy dokonać dezynfekcji rąk, mieć zakryte usta i nos (maseczka,, komin lub przyłbica). Usta i nos pozostają zakryte na czas przejazdu.

Czytaj więcej...