Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Czaczu - POBIERZ.

R E G U L A M I N DLA DOJEŻDŻAJĄCYCH AUTOBUSEM

1.    Kursy odbywają się według ustalonego planu. Możliwe są pewne zmiany wynikające z sytuacji w szkole. W razie opóźnień autobusu w sytuacjach losowych uczniowie mają obowiązek oczekiwania na przystanku przez 30 min.

Czytaj więcej...