Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Czaczyk 7.25

Brońsko 7.15

Księginki 7.10

Karśnice góra 7.10

Karśnice dół 7.15

Nadolnik 7.40

Glińsko 7.40

Stary Białcz 7.30

Skoraczewo 7.30

Nowy Białcz 7.20

Czacz 7.30

Rano II kursu nie ma.

Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Czaczu - POBIERZ.

R E G U L A M I N DLA DOJEŻDŻAJĄCYCH AUTOBUSEM

1.    Kursy odbywają się według ustalonego planu. Możliwe są pewne zmiany wynikające z sytuacji w szkole. W razie opóźnień autobusu w sytuacjach losowych uczniowie mają obowiązek oczekiwania na przystanku przez 30 min.

Czytaj więcej...