Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Skład Prezydium Rady Rodziców  na rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca - Karolina Wawrzynowska

Wiceprzewodnicząca - Justyna Kowalska

Wiceprzewodnicząca - Magdalena Biegańska


Sekretarz -  Magdalena Krupka
Skarbnik - Małgorzata Szmyt

Czas trwania lekcji i przerw

1lekcja  8.00 - 8.45


2 lekcja 8.55 - 9.40      

PRZERWA ŚNIADANIOWA

3 lekcja  9.50 - 10.35   

I DUŻA PRZERWA

4 lekcja  10.55 - 11.40

5 lekcja  11.50 - 12.35  

II DUŻA PRZERWA

6 lekcja  12.55 - 13.40

7 lekcja 13.50 – 14.35