Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Skład Prezydium Rady Rodziców  na rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący               –            Przemysław Han

Wiceprzewodniczący         –             Anna Stankowiak

Sekretarz                    –            Agnieszka Graczyk-Han

Skarbnik                              –            Małgorzata Szmyt

Adresy i telefony instytucji oferujących pomoc:

Czytaj więcej...

Czas trwania lekcji i przerw

1lekcja  8.00 - 8.45


2 lekcja 8.55 - 9.40      

PRZERWA ŚNIADANIOWA

3 lekcja  9.50 - 10.35   

I DUŻA PRZERWA

4 lekcja  10.55 - 11.40

5 lekcja  11.50 - 12.35  

II DUŻA PRZERWA

6 lekcja  12.55 - 13.40

7 lekcja 13.50 – 14.35

Praca domowa ucznia w młodszym wieku szkolnym - wskazówki dla rodziców.

POBIERZ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

 

Internet daje nieograniczone możliwości, pozwala zdobywać informację, poszerzać wiedzę oraz dzielić się swoimi zainteresowaniami. W wielu przypadkach poza pozytywnymi aspektami swojej działalności Internet jest także źródłem zagrożeń i niebezpieczeństw, szczególnie dla młodzieży oraz dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Czytaj więcej...