Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
Atmosfera w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
MODEL PRZEDSZKOLAKA
1.    Potrafi funkcjonować w różnych rolach społecznych
2.    Posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w oparciu o posiadaną   wiedzę, umiejętności i twórcze działanie.
3.    Potrafi sprostać trudom i wyzwaniom "szkolnego", a potem dorosłego życia.
GODZINY OTWARCIA
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00-16:00.
KADRA PEDAGOGICZNA 
Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną oraz pracowników niepedagogicznych.
gr. 3,4-latki –  Jagoda Frąckowiak, Katarzyna Wrzosek
gr. 4-latki - Beata Ziegler, Marlena Nadobnik, nauczyciel wspomagający Romana Capiga
gr. 5-latki A – Małgorzata Grzelczyk, Marlena Nadobnik
gr. 5-latki  B – Marlena Nadobnik, Katarzyna Wrzosek
gr. 6-latki  – Barbara Kowalska, Katarzyna Wrzosek
OFERTA DODATKOWA
Logopedia – Barbara Kowalska
Religia – Hanna Walczewska
J. angielski – Marlena Nadobnik

System motywacyjny w przedszkolu - POBIERZ.

Informujemy, że od 1 marca 2015 istnieje możliwość wnoszenia opłat za przedszkole przelewem na rachunek bankowy.
nr konta 17 8667 0003 0000 6060 2000 0010
Bank Spółdzielczy Śmigiel
W tytuł przelewu należy wpisać  imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz dopisek „za czesne i wyżywienie za mc …./rok…. .
Informację o wysokości opłaty można uzyskać u intendentki przedszkola osobiście lub telefonicznie. Jednocześnie wyjaśniamy, że nadal można regulować należności w kasie przedszkola.