Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Od dnia 12 lutego do dnia 28 lutego 2019r. rodzice kandydatów do 1 klasy szkoły podstawowej składają zgłoszenie dziecka do klasy 1 (kandydaci z obwodu szkoły) oraz ogólną klauzulę informacyjną lub wniosek o przyjęcie dziecka do 1 klasy wraz z załącznikami (kandydaci spoza obwodu szkoły) oraz ogólną klauzulę informacyjną.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w w/w terminie w sekretariacie Zespołu Szkół w Czaczu czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00– 15.00 .