Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu  informuje, że 18 marca 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola oraz do klasy pierwszej na  rok szkolny 2020/2021.
Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie podlegają rekrutacji, rodzice otrzymają 11 marca 2020r. deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, które po wypełnieniu należy oddać w sekretariacie Zespołu do dnia 17 marca 2020r.
Ważne terminy rekrutacyjne:
 1) od 18.03.2020r. godz. 8:00 do 3.04.2020r. godz. 15:00 – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2) 23.04.2020r. godz.12:00 – opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 3) od 23.04.2020r. od godz. 12:00 do 30.04.2020r. godz.15:00 - potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 4) 4.05.2020 r. godz. 12:00 - opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
 5) od 5.06.2020 r. składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym (dla rodziców dzieci zamieszkałych poza terenem gminy Śmigiel).
Regulamin postępowania rekrutacyjnego oraz druki wniosków  i oświadczeń będą dostępne na stronie internetowej www.czacz.pl od dnia 2 marca 2020r.
Druki wniosków i oświadczenia dostępne będą również w sekretariacie Zespołu Szkół w Czaczu.