Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

•    Od dnia 5 lutego do dnia 11 lutego 2019r.  rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz ogólną  klauzulę informacyjną.
•    Od dnia 12 lutego do dnia 28 lutego 2019r. rodzice kandydatów do przedszkola zamieszkujących na terenie Gminy Śmigiel składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami oraz  ogólną klauzulę informacyjną.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w w/w terminach w sekretariacie Zespołu Szkół w Czaczu czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.