Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Redakcja naszej szkolnej gazetki „Kleks”, której opiekunem jest pani Alicja Bartkowiak, zajęła I miejsce i tym samym uzyskała tytuł najlepszej gazetki gimnazjalnej w powiecie kościańskim. 1 czerwca 2007 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Kościana nastąpiło podsumowanie realizacji projektu „Czwarta władza” i zostały wręczone nagrody.


Od marca do czerwca 2007 roku pięcioro uczniów – redaktorów „Kleksa” - uczestniczyło w cyklu warsztatów dziennikarskich w ramach projektu „Czwarta władza”.

Pomysłodawcą warsztatów było Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego z Kościana. W ramach projektu uczniowie kilku gimnazjów z powiatu kościańskiego poznawali tajniki pracy dziennikarskiej.

Efektem końcowym było przygotowanie numeru gazetki konkursowej oraz sukces redaktorów i opiekuna naszego szkolnego czasopisma.

Uczniowie w nagrodę otrzymali dyktafon.

Indywidualną nagrodę otrzymała też Sylwia Lester za tekst „Sztuka tworzenia”, któremu przyznano III miejsce.