Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Skład Prezydium Rady Rodziców  na rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący               –            Przemysław Han

Wiceprzewodniczący         –             Anna Stankowiak

Sekretarz                    –            Agnieszka Graczyk-Han

Skarbnik                              –            Małgorzata Szmyt