Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Skład Prezydium Rady Rodziców  na rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca - Justyna Kowalska

Wiceprzewodnicząca - Michalina Borecka

Wiceprzewodnicząca - Karolina Wawrzynowska


Sekretarz -  Agnieszka Konopińska
Skarbnik - Magdalena Szymańska