Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca - Justyna Kowalska

Wiceprzewodnicząca - Anna Sieracka

Wiceprzewodnicząca - Joanna Kozłowska

Sekretarz -  Joanna Kobiałka
Skarbnik - Joanna Żurawska