Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

1. Realizacja podstawy programowej zasadniczo w godz. 8:00 – 13:00 – bezpłatnie. 

2. Religia – bezpłatnie.
3. Język angielski , umuzykalnianie, rytmika w ramach podstawy programowej – bezpłatnie.
4. Każda godzina poza podstawą programową – 1 zł. naliczana według rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu.
5. Dzieci 6 letnie pobyt w przedszkolu bezpłatnie.
6. Opłaty za wyżywienie: śniadanie – 2,00zł., obiad – 3,50zł., podwieczorek – 1,50zł.
7. Opłaty należy wnosić bezgotówkowo, przelewem na konto Zespołu Szkół w Czaczu
BS Śmigiel NR 46 8667 0003 0000 6060 2000 0070.
8. Kwota przelewu musi być zgodna z wyliczeniem, które należy uzyskać wcześniej telefonicznie u intendentki przedszkola. Nr tel. 655180227, w godz. 7:00 – 15:00 w dni pracy przedszkola.
9. Opłatę za każdy miesiąc należy uiścić do 10 dnia następnego miesiąca tzn. np. za wrzesień należy zapłacić do 10 października. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień – z uwagi na koniec roku budżetowego opłatę za grudzień należy przekazać do 30 grudnia.
10. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca za który wnoszona jest opłata.