Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Informujemy, że od 1 września do 15 września 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu: https://ops.smigiel.pl w zakładce „świadczenia i usługi” oraz udzielane są pod numerem telefonu: 65 518 09 69 wew. 22.