Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/joomgallery/originals/konferencja_upowszechniajca_sus_605/konferencja_upowszechniajca_sus_3_20180523_1132104582.jpg'
There was a problem loading image 'images/joomgallery/originals/konferencja_upowszechniajca_sus_605/konferencja_upowszechniajca_sus_3_20180523_1132104582.jpg'

konferencja_upowszechniajca_sus_3_20180523_1132104582.jpg11 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Czaczu odbyła się konferencja, której współorganizatorem było Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Konferencja była konsekwencją  udziału w programie „Szkoła Ucząca Się”, w którym Szkoła Podstawowa w Czaczu uczestniczy od 2003 roku. Podczas wspomnianej konferencji przedstawicielka Centrum Edukacji Obywatelskiej złożyła na ręce dyrektor Marii Szudry gratulacje oraz wręczyła certyfikat „Lider Szkół Uczących Się”.

GALERIA FOTO


Tytuł „Szkoły Uczącej Się” nauczyciele i uczniowie z Czacza po raz pierwszy uzyskali w roku 2006, a w roku 2012 po raz drugi. Oba te tytuły nie były przyznawane dożywotnio i  wymagały od nauczycieli wieloletniej pracy i ciągłego doskonalenia się, uczestniczenia w licznych spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, ale przede wszystkim pozwoliły na wprowadzanie wielu zmian w pracy nauczycielskiej, których efektem jest lepsze uczenie się uczniów.
Od 15 lat szkoła wykorzystuje w realizacji celów i zadań system zapewniania jakości w postaci „szóstki susowskiej”.
Od 10 lat nauczyciele stosują w swojej pracy ocenianie kształtujące, które pozwala rozpoznawać na bieżąco, jak przebiega proces uczenia się.
Od 4 lat szkoła wdraża Praktyki Współpracy Nauczycieli, które są formą stałego, zespołowego doskonalenia pracy nauczycieli zaczerpniętą z najlepszych systemów edukacyjnych na świecie.
Wszystkie te wieloletnie działania pozwoliły na uzyskanie przez Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Czaczu tym razem już dożywotniego Tytułu Lidera Szkół Uczących Się. Sprawiły także, że szkoła dołączyła do wąskiego grona szkół w Polsce mogących poszczycić się takim wyróżnieniem.