Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Poranne kursy autobusów od dnia 26.09.2022 r.

                      Księginki             715

                      Brońsko               720

                      Nowy Białcz 1     720

                      Stary Białcz        725

                      Skoraczewo        725

                      Nowy Białcz 2    730

                      Czaczyk              735

                      Karśnice             730

                      Nadolnik             745

                      Glińsko               745