Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

      Poranne kursy autobusów:
           Księginki              7.15
           Brońsko               7.20
           Nowy Białcz 1      7.20
           Stary Białcz          7.25
           Skoraczewo         7.25
           Nowy Białcz 2      7.30
           Czaczyk               7.35
           Karśnice              7.30
           Nadolnik              7.40
           Glińsko                7.45

       Kursy autobusów – powrót:
 Poniedziałek        Wtorek         Środa         Czwartek           Piątek
         ----                 11.40             ----                 ----               11.40     
        12.50              12.50           12.50             12.50            12.50
        13.40              13.40           13.40             13.40            13.40
        14.35              14.35           14.35             14.35              ----                                                  
        15.35              15.35             ----                  ----               ----