Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

KURSY AUTOBUSU OD 9 LISTOPADA 2020 r. DO ODWOŁANIA:
RANO
Karśnice Dół        7.20
Karśnice Góra     7.20
Księginki              7.25
Brońsko               7.30
N.Białcz               7.30
St.Białcz              7.35
Czaczyk               7.40
Nadolnik               7.45
Gliński                  7.50
PO ZAJĘCIACH
Poniedziałek, wtorek, piątek – wyjazd sprzed szkoły o godz. 13:15
Środa, czwartek - wyjazd sprzed szkoły o godz. 13:30.

Obowiązuje od 01 września 2020r.
1. Kursy odbywają się według ustalonego planu. Możliwe są pewne zmiany wynikające z sytuacji w szkole. W razie opóźnień autobusu w sytuacjach losowych uczniowie mają obowiązek oczekiwania na przystanku przez 30 min.
2. O wszelkich zmianach zachodzących w planie odjazdów informuje nauczyciel dowozu osobiście lub ogłoszeniami.
3. Na autobus oczekujemy w wyznaczonych przez dowożącego miejscach.
4. Do autobusu wchodzimy i wychodzimy z niego przednimi drzwiami.
5. Do autobusu wchodzimy pojedynczo po ustawieniu z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m. Zabrania się biegania i przepychania.
6. Przy wejściu do autobusu należy dokonać dezynfekcji rąk, mieć zakryte usta i nos (maseczka,, komin lub przyłbica). Usta i nos pozostają zakryte na czas przejazdu.

Czytaj więcej...