Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Czas aby przyjrzeć się kolejnym elementom oceniania kształtującego! Proponuję abyśmy tym razem pogłębili naszą wiedzę dotyczącą INFORMACJI ZWROTNEJ.

Informacja zwrotna (IZ) jest dialogiem nauczyciela z uczniem mającym pomóc uczniowi w uczeniu się. Najczęściej przyjmuje ona formę komentarza pisemnego lub ustnego do pracy ucznia. Powinniśmy pamiętać o niezbędnych czterech elementach informacji zwrotnej :

Czytaj więcej...

Chcielibyśmy zachęcić wszystkich uczniów naszej szkoły oraz rodziców do zapoznania się z informacjami dotyczącymi stosowanych przez nauczycieli naszej szkoły Elementów Oceniania Kształtującego. Dziś szczególną uwagę zwracamy na "NACOBEZU" czyli "na co będziemy zwracać uwagę". A oto garść informacji:

Czytaj więcej...

Program SUS (Szkoła Ucząca Się) realizowany jest od 2000 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Powstał z myślą pomocy szkołom w ich dążeniu do poprawy jakości i efektywności pracy, w zaprojektowaniu, a następnie w doprowadzeniu do osiągnięcia satysfakcjonujących zmian. Uczestnicy programu podczas szkoleń programowych określają cele swoich działań, sposoby ich osiągnięcia oraz metody monitorowania własnej pracy.

Czytaj więcej...