Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Zespół Szkół w Czaczu :: dział plików

Zawartość

Statut, programy, plany pracy, plany zajęć, regulaminy, zarządzenia.

- prowadzenie obserwacji przyrody

- hodowla kryształu

- maraton pisania listów

- badanie własności elektromagnesu

Materiały pomocnicze do turnieju - prezentacje multimedialne z wybranych zagadnień.

Tu można pobrać dokumenty potrzebne do organizacji wycieczek.