Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Zachęcam uczniów klas VII i VIII do zapoznania się z wydarzeniem „Detektywi na tropie zawodów”. Znajduje się tam opis zawodu cukiernika (film, ciekawostki i quiz). Szczegóły znajdziecie w podanym linku:

DETEKTYWI NA TROPIE ZAWODÓW

Zachęcam do uczniów oraz rodziców do zapoznania się ze strukturą szkolnictwa w Polsce. Znajdziecie tutaj informacje o tym, do jakiej szkoły można pójść po ukończeniu szkoły podstawowej, ile lat trwa nauka, czego będziecie się uczyć i jakie macie możliwości dalszego kształcenia się. Ponadto zamieszczone są również informacje na temat potrzebnych dokumentów i zaświadczeń.
Źródło: https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ - tam również znajdziecie wiele innych informacji dotyczących szkolnictwa.

Zachęcam uczniów i rodziców uczniów klas VII oraz VIII do zapoznania się z artykułem dotyczącym zawodów przyszłości. Źródło: https://interviewme.pl/blog/zawody-przyszlosci-najbardziej-poszukiwane
Jakie będzie zapotrzebowanie na rynku pracy w 2020 i później?
Według prognoz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rok 2020 będzie czasem specjalistów. Najbardziej poszukiwani będą pracownicy na rynku informatycznym i telekomunikacyjnym, a także osoby, których praca związana jest z biotechnologią, energetyką oraz nanotechnologią. Na znaczeniu będą traciły zawody, w których wymagana jest jedynie praca fizyczna. Najbardziej ucierpieć mogą osoby pracujące w rolnictwie, górnictwie i kopalnictwie.

Czytaj więcej...

Godziny pracy doradcy zawodowego:
Poniedziałek                Wtorek                  Środa               Czwartek            Piątek
9.50 – 10.50             8.45 -12.45         10.55 -12.55         8.45 – 11.45        -------------
11.40 -12.40

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym odbywają się w wyznaczonych godzinach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem administracji tel. 655180227.