Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Ulubioną przez dzieci i młodzież formą spędzania czasu, porozumiewania się z innymi ludźmi czy poszukiwania informacji jest nowoczesna technologia komunikacyjna, czyli Internet i telefon komórkowy. Dla młodzieży świat w Internecie jest równoprawny ze światem rzeczywistym, jest ich elementem życia. To może odróżniać dorosłych od młodego pokolenia, ponieważ dla rodziców świat wirtualny jest traktowany jako wchodzenie w coś nowego, a dla młodzieży to element pełnoprawnej rzeczywistości, dlatego też młodych ludzi w literaturze nazywa się "cyfrowymi tubylcami". Urodziły się one "zanurzone" w świecie nowych technologii i z łatwością korzystają z ich dobrodziejstw.
korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii powinny służyć nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, rozwijaniu zainteresowań, wzbogacaniu wiedzy i umiejętności czy szybkiemu porozumiewaniu się. Niestety jednak coraz częściej nastolatkowie wykorzystują sieć i telefony do celów niszczenia, do przemocy wobec innych lub sami narażają się na niebezpieczeństwo ze strony pozostałych użytkowników. CZYTAJ WIĘCEJ