Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Informujemy, że  na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce <Rodzice i uczniowie> w <Konkursy przedmiotowe> zostały opublikowane zakresy wymagań wojewódzkich konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2022/2023. Zainteresowanych uczniów i rodziców zachęcamy do zapoznania się konkursowymi wymaganiami.

ZAKRESY WYMAGAŃ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH