Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

WNIOSKI 500+ w miesiącu KWIETNIU br. przyjmowane będą w sali kinowej CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU (wejście D od ul. Północnej, przy paczkomacie).
Od 1 kwietnia br. będzie można składać wnioski o ustalenia prawa do świadczenia 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w wersji papierowej.
Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną COVID - 19, w miesiącu kwietniu br. obsługa programu - zarówno wydawanie druków, jak i przyjmowanie wniosków odbywać się będzie wyłącznie w sali kinowej Centrum Kultury w Śmiglu, wejście D w godzinach od 07.30 do 14.30.
Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną:
● za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
● przez bankowość elektroniczną,
● portal PUE ZUS.
                        Barbara Kuderska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu

W dniach:15, 16, 17 lutego 2021 r. w systemie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty. Każdego dnia początek egzaminu o godz. 8:00. Zbiórka uczniów miejscowych i dowożonych o godz. 8:00 w Domu Wiejskim. Uczniowie posiadają odpowiednie do każdej części egzaminu przybory oraz ewentualnie małą butelkę wody.

Lekcje po zakończeniu egzaminu odbywają się zgodnie z planem: w poniedziałek i środę od 5 lekcji, a we wtorek od 4 lekcji (jeżeli uczeń się trochę spóźni na lekcję, nie będzie miał odnotowanej nieobecności). Uczniowie dowożeni - dojazd na egzamin i odbiór bezpośrednio po egzaminie – przez rodziców, nie autobusem szkolnym.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że w związku ze złym stanem korony zabytkowego platana wytyczono w parku przyszkolnym strefę z  zakazem wstępu. Apeluje się do wszystkich przebywających na terenie parku o nieprzekraczanie wyznaczonej strefy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że w przypadku uzasadnionej potrzeby (np. praca do późnych godzin popołudniowych) rodzice uczniów  szkoły podstawowej mogą wnioskować o płatne obiady dla swojego dziecka. Należy w tym celu złożyć w sekretariacie Zespołu wypełnioną i podpisaną  przez rodzica/opiekuna prawnego Kartę zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce (w załączeniu).

Termin złożenia wniosku – do 25 września br. dziecko zostaje zakwalifikowane na stołówkę po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora. Rodzice zostaną poinformowani o decyzji dyrektora przez wychowawcę klasy. Obiady będą wydawane od 1 października br. W związku z pracą przedszkola w zaostrzonym reżimie sanitarnym uczniowie nie mogą korzystać, tak jak do tej pory, z jadalni. Uczniowie będą spożywali obiady w pomieszczeniu świetlicy w oficynie (zgodnie z Wytycznymi   MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.).

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że na terenie szkoły podstawowej i przedszkola wykorzystywane są następujące środki dezynfekujące:

Czytaj więcej...