Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Informujemy, że  na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce <Rodzice i uczniowie> w <Konkursy przedmiotowe> zostały opublikowane zakresy wymagań wojewódzkich konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2022/2023. Zainteresowanych uczniów i rodziców zachęcamy do zapoznania się konkursowymi wymaganiami.

ZAKRESY WYMAGAŃ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Informujemy, że od 1 września do 15 września 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu: https://ops.smigiel.pl w zakładce „świadczenia i usługi” oraz udzielane są pod numerem telefonu: 65 518 09 69 wew. 22.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r. Uczniowie miejscowi i dowożeni udają się bezpośrednio do kościoła, a po mszy pod opieką nauczycieli do sali Domu Wiejskiego.

Szkoła podstawowa
-  godz. 8.00  msza św.,
-  godz. 9.00  apel – sala w Domu Wiejskim,
-  ok. godz. 10.00 - 10.15 krótkie spotkanie z wychowawcami w klasach.

Przedszkole czynne w godz. 7:00 – 16:00
W dniu 1 września 2022 r.:
Grupy: 3, 4, 5-latków, 4-latków w godz. wg. zgłoszenia rodziców.
Grupy: 5, 6–latków  i 6-latków  w godz. 8:00 – 13:00.  
- W przypadku krótszego lub dłuższego pobytu dziecka odbiór osobisty przez rodziców.
- W pozostałym czasie dzieci z grup 5, 6–latków i 6–latków  zapisane na więcej niż 5 godzin (tzn. w godz. 7:00 – 8:00 oraz po godz. 13:00) przechodzą do grupy w budynku głównym przedszkola.

Odwóz około godz. 10.15 oraz o godz. 13:00

Poranne kursy autobusu w dniu 1 września:
Księginki            7.15                      
Brońsko             7.20
Nowy Białcz 1    7.20   
Stary Białcz       7.25   
Skoraczewo       7.25  
Nowy Białcz 2    7.30   
Czaczyk             7.35   
Karśnice             7.25   
Nadolnik            7.45   
Glińsko              7.45  

Szanowni Rodzice,
Gabinety Lekarskie MEDICOR w Kościanie, przy ul. Bączkowskiego 3 oferują bezpłatną pomoc w ramach NFZ dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, bez skierowania.
Opieka obejmuje konsultacje psychologiczne, psychoterapię oraz wizyty w środowisku dziecka.
Zapraszamy do kontaktu. Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00 pod nr telefonu 65 511 03 00.
Więcej informacji w dołączonej ulotce.

MEDICOR - ULOTKA

Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa” przesyła program dodatkowo realizowanych działań dla młodzieży i rodziców.

DLA KOGO? Dla młodzieży w wieku od 11 do 22 roku życia z  różnymi trudnościami, sytuacjami kryzysowymi  (m.in. trudnościami powstałymi w związku z długotrwałą izolacja spowodowaną pandemią, stanami depresyjnymi, przemocą, trudnościami wychowawczymi, zagrożeniem uzależnieniem  od internetu,  środków psychoaktywnych itp) oraz dla członków rodzin.

PROGRAM DO POBRANIA

W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno- Doradcza.
Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza ma stanowić źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Poprzez platformę można zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie będą dodawane nowe).
Platforma skierowana jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół,  rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).

INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA