Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
Poniedziałek                 Wtorek                     Środa                         Czwartek                      Piątek
9.40- 12.55                9.40- 12.55               8.00- 12.55                  7.30- 8.00                  8.00- 10.35
13.40- 14.35                                                                                   8.45- 14.35

Indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym odbywają się w wyznaczonych godzinach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem administracji tel. 655180227.