Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Czytaj więcej...Czytaj więcej...„Autyzm wprowadza zmysły w błąd” - pod takim hasłem odbyły się tegoroczne obchody Dnia Świadomości Autyzmu w naszej szkole. Hasło zostało zaczerpnięte z kampanii społecznej Fundacji Synapsis. Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia.

W związku z tym wychowawcy każdej klasy podczas godzin wychowawczych przeprowadzili pogadankę na temat autyzmu, poprzedzoną prezentacją filmów. Uczniowie klas I-III oglądali film, w którym prezentowane były informacje, o tym w jaki sposób może odbierać świat osoba z autyzmem. W filmie poruszane były również zagadnienia dotyczące koloru Dnia Świadomości Autyzmu oraz jego symbolu. W klasach IV-VIII przedstawiane były filmy Fundacji Synapsis, która zorganizowała kampanię społeczną mającą na celu przedstawienie społeczeństwu w jaki sposób funkcjonują i jak odbierają świat osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dodatkowo uczniowie każdej klasy przygotowali niebieskie symbole na drzwi sal lekcyjnych.

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
Poniedziałek                 Wtorek                     Środa                         Czwartek                      Piątek
9.40- 12.55                9.40- 12.55               8.00- 12.55                  7.30- 8.00                  8.00- 10.35
13.40- 14.35                                                                                   8.45- 14.35

Indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym odbywają się w wyznaczonych godzinach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem administracji tel. 655180227.