Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Szanowni Państwo, dnia 21 listopada 2018 roku o godzinie 17:00-17:30 w bibliotece szkolnej odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas IV-VII z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat "Co warto wiedzieć o uczeniu się i pomocy w nauce szkolnej". Serdecznie zapraszam zainteresowanych rodziców.

Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej organizują warsztaty dla rodziców dzieci klas I - III szkoły podstawowej pt. „Pomoc w nabywaniu umiejętności matematycznych”. Termin spotkania: 23.10.2018 r., godz.16:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie, ul. Kościelna 5a. Zainteresowanych rodziców proszę o zapisy osobiste w PPP lub telefoniczne (655121760). Zachęcam do udziału w spotkaniu.

Informacja o dyżurze w ramach ogólnopolskiej kampanii TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. Dyżury pełnią funkcjonariusz Policji w Śmiglu i pracownik Socjalny Tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin: 24 lutego. Godziny dyżurowania: 8.00.-12.00.. Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, ul. Kościańska 1.
Barbara Kuderska                                                Gwidon Kaczmarek
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej            Kierownik Posterunku Policji
w Śmiglu                                                                  w Śmiglu

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Poniedziałek    8:00- 15:30
Wtorek    8:00 - 15:30
14:45- 15:30 Konsultacje dla rodziców
Środa    8:00 -14:35
Czwartek    8:00 – 12:35
Piątek    8:00 – 10:35

Czytaj więcej...

 

Uprzejmie informujemy, że nadal trwa zbiórka nakrętek dla naszego kolegi Oskara na turnusy rehabilitacyjne oraz potrzebny sprzęt. Od 1 lutego 2016 r. nakrętki prosimy przynosić do woźnego.

Wszystkich rodziców zainteresowanych spotkaniem z psychologiem uprzejmie informujemy, że w Punkcie Wsparcia dla Rodziny, przy ul. Mickiewicza 11 w Śmiglu, swoje dyżury pełni p. E. Bardian oraz p. I. Nejman-Wilk. Osoby chętne mogą się zapisywać bezpośrednio na spotkania w trakcie pełnienia przez panie dyżurów, czyli we wtorki od 15:00-18:00 oraz w piątki od 13:00-16:00.

Podsumowanie spotkania z rodzicami na temat wpływu nowych mediów elektronicznych na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka  oraz  zagadnień dotyczących przemocy i przestępczości w przestrzeni multimedialnej
Dnia 26.11.2014 odbyło się spotkanie z rodzicami, zrealizowane w ramach projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła- Nastolatek w przestrzeni medialnej”. Celem spotkania było omówienie zagrożeń, z jakimi może się spotkać młody człowiek, korzystając z Internetu. Ponadto został zaprezentowany wpływ Internetu i gier na rozwój intelektualny oraz emocjonalny dzieci.

ZOBACZ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Czytaj więcej...

Odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem, aż do pełnoletniości, sprawują jego rodzice, którzy zobowiązani  są do nadzoru nad nim. Obowiązek ten nakładają na nich przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Czytaj więcej...

Zasady wykonywania obowiązku szkolnego przez rodziców/prawnych opiekunów określone zostały w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Czytaj więcej...