Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

b_150_100_16777215_00_images_stories_201819_rozne_ucze.jpgStowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Czaczu "Aktywni dla dzieci" jest już w połowie działań wolontariackich. Jesteśmy na półmetku. W czasie pierwszej części projektu „Uczę się, działam - dzielę się z innymi!” – projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020,  nasze uczestniczki zdobyły ogromną wiedzą nt. wolontariatu. Uczestniczki rozpoczęły swoją przygodę z działaniem w ramach zadania: Święto Niepodległości Świętem Radości.

Dziewczyny poznały zasady tworzenia i opracowywania zbiorów na potrzeby projektu, wyszukiwały świadków historii z Czacza i okolicy, miały okazję zobaczyć archiwum parafialne w Czaczu, księgi w których zapisana jest historia mieszkańców wsi Czacz. Wyszukiwały powstańców wielkopolskich, osoby wysiedlone, czy wywiezione na roboty przymusowe do III Rzeszy. Dotarły do listy mieszkańców ofiar I wojny światowej oraz aresztowanych na początku II wojny światowej. Z okazji 100-lecia Święta Niepodległości dziewczyny nagrały film z życzeniami  dla Niepodległej, porządkowały groby uczestników ważnych wydarzeń historycznych, świadków historii na parafialnym cmentarzu w Czaczu, zapaliły Znicz Pamięci oraz zaznaczyły pamięć o ich czynach flagą biało-czerwoną.
Podsumowując połowę naszej pracy, grupa 20 dziewczyn brała udział w wizytach studyjnych, warsztatach z zakresu rozwoju umiejętności liderskich, społecznych i obywatelskich. Uczestnicy projektu poznali specyfikę planowania i kreowania oddolnych inicjatyw społecznych przy współpracy różnych środowisk, aby dalej realizować akcje społeczne dla różnych grup społecznych, a po jego zakończeniu pełnić rolę lokalnych liderów. Teraz czekają na uczestniczki projektu nowe wyzwania, z którymi na pewno świetnie dadzą sobie radę.