Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Zasady konkursu „Szkolny Mistrz Matematyki”
Motto:  „Miej odwagę posługiwać się własnym rozumem” Immanuel  Kant


1.    W konkursie biorą udział tylko uczniowie nominowani przez nauczycieli matematyki. Nominacje są ogłoszone publicznie, najpóźniej  3 dni przed konkursem, na gazetce ściennej oraz  na szkolnej stronie internetowej. Z danej klasy może być nominowanych kilku uczniów lub żaden.
2.    Konkurs rozgrywany  jest w dwóch kategoriach kl.  IV-VI  i  kl. VII-VIII.
3.    Eliminacje odbywają się około 14 marca, w ramach obchodów Szkolnego  Dnia Liczby Pi.
4.    Uczestnicy rozwiązują zestaw zadań badających poziom umiejętności matematycznych, wymagający od nich nieschematycznego myślenia. Uczeń nie korzysta bezpośrednio z wcześniej zdobytej wiedzy. Ważna jest umiejętność czytania, słuchania ze zrozumieniem i przetwarzania informacji. Zestaw zadań przygotowuje zespół nauczycieli matematyki, który jest jednocześnie komisją konkursową.
5.    Każde zadanie jest punktowane. Ilość punktów zależy od rodzaju i stopnia trudności zadania.
6.    Zadania powinny być rozwiązane starannie.
7.    Mistrzem zostanie uczeń, który zgromadzi najwięcej punktów. Uzyska on tytuł „Mistrza Matematyki  na rok ……” dla swojego etapu kształcenia. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów następuje dogrywka. Na każdym etapie edukacyjnym może być  wybrany tylko jeden Mistrz Matematyki.
8.    Każdy nominowany uczeń otrzymuje punkty dodatkowe z matematyki.   Decyzję o ilości punktów dodatkowych podejmuje komisja konkursowa.
9.    Mistrz Matematyki otrzymuje  specjalny dyplom , nagrodę rzeczową,  wpis do kroniki szkolnej oraz umieszczenie zdjęcia w  „Galerii Mistrzów Matematyki”.  
10.    Mistrz Matematyki jest obligatoryjnie uczestnikiem konkursu w następnym roku. Broni tytułu i nie musi być nominowany. Ma jednak prawo zrezygnować  z udziału w tym konkursie.