Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Spis treści

Trudno odtworzyć początki szkoły w Czaczu, gdyż jej akta w większości zaginęły podczas II wojny światowej. Zachowała się jedynie Książka kasowa kasy szkolnej w Czaczu prowadzona od stycznia 1927 r. oraz Kronika szkoły w Czaczu prowadzona od roku szkolnego 1932/1933. W lutym 1945 roku ówczesny kierownik szkoły Kazimierz Bentke krótko spisał w kronice najdawniejsze dzieje szkoły w Czaczu. Podjął próbę zrekonstruowania historii szkoły w oparciu o rozmowy z mieszkańcami wsi, w tym przede wszystkim z sołtysem wsi Ignacym Kaczmarkiem.

 


DAWNYCH WIEKACH…
Prawdopodobnie w wieku XVI, XVII i XVII istniała przy tutejszym kościele szkoła parafialna. Wzmianka o szkole pojawiła się w latach 1672-1683:
"Pleban utrzymuje organistę, który zarazem pełni obowiązki rektora szkoły, zamieszkując dom rektora szkoły, stojący naprzeciwko szpitala. Do domu rektora szkoły należy ogród i mała łączka."
Budynek wspomnianej szkoły został w XVIII w. spalony. W I połowie XIX w. na miejscu spalonej szkoły powstał budynek stojący do dziś (obecnie ul. 27 stycznia 4). Pierwotnie budynek kryty był słomą.
W 1895 r. z braku miejsca w starej szkole wybudowano drugi budynek (obecnie ul. Wielichowska 4) przy wydatnej pomocy finansowej dziedzica hr. Marcelego Żółtowskiego.

Pierwszym kierownikiem szkoły został Sylwester Węclewicz, który pełnił tę funkcję w latach 1895-1904. Zajmował się on także biblioteką hr. Marcelego Żółtowskiego i wypożyczaniem książek.