Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Czaczyk             7.40
Brońsko             7.20
Księginki           7.15
Karśnice góra    7.30
Karśnice dół      7.35
Nadolnik            7.45
Glińsko             7.45
Stary Białcz      7.30
Skoraczewo      7.30
Nowy Białcz      7.20

Rano II kursu nie ma.