Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Rozwijanie uczenia się i nauczania w skrócie RUN to jeden z kursów internetowych promowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kurs  trwa dwa lata i jego nadrzędnym celem jest poprawienie efektywności nauczania poprzez stosowanie odpowiednich metod i technik pracy z młodzieżą. Udział w kursie biorą chętni dyrektorzy szkół oraz nauczyciele skupieni w grupy tak zwanych „Pomocnych Przyjaciół” (PP).

 

W Zespole Szkół w Czaczu zawiązały się trzy zespoły PP, których liderami są Jolanta Krysman,  Agnieszka Han i Jakub Jankowski. Członkowie PP wraz ze swoimi facylitatorami (liderami), których zadaniem jest koordynowanie działań grupy,  realizować muszą program kursu skupiony w kilku modułach.

Z tego działania należy się rozliczyć na platformie internetowej, pisząc sprawozdania (lider), bądź wypełniając ankiety czy też zamieszczając komentarze na forum.

Nad uczestnikami kursu czuwają opiekunowie – moderatorzy, którzy komentują nasze poczynania, udzielają wskazówek do dalszej pracy a czasem motywują do bardziej skrupulatnego i szybszego działania.
Wszystko to dzieje się praktycznie bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem internetu (nie licząc wyjazdów na szkolenia). Jak do tej pory udział w programie RUN jest dla nas pożytecznym doświadczeniem i mamy nadziej, że będzie tak dalej!

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia platformy internetowej kursu! Tam każdy nauczyciel z pewnością znajdzie coś dla siebie! http://www.nai.edu.pl/
Członkowie kursu RUN w Czaczu