Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Chcielibyśmy zachęcić wszystkich uczniów naszej szkoły oraz rodziców do zapoznania się z informacjami dotyczącymi stosowanych przez nauczycieli naszej szkoły Elementów Oceniania Kształtującego. Dziś szczególną uwagę zwracamy na "NACOBEZU" czyli "na co będziemy zwracać uwagę". A oto garść informacji:


„Nacobezu” do lekcji

Określanie "nacobezu" do lekcji jest korzystne:
·         dla nauczyciela, gdyż nie zajmuje się zagadnieniami drugorzędnymi, z góry wie co i jak będzie oceniać, odpowiednio dobiera rodzaj pracy podlegającej ocenie
·        dla ucznia, gdyż dokładnie wie,  jakie wiadomości i umiejętności musi opanować oraz na jakim poziomie, skupia się na osiągnięciu celu, może sam określić, co już umie

„Nacobezu” do pracy domowej i do sprawdzianu


1.     Kryteria oceny są określone przed wykonaniem przez uczniów pracy domowej lub napisaniem sprawdzianu
2.     Kryteria są precyzyjne i jawne (znane uczniom)
3.     Ustalanie kryteriów oceny wspólnie z uczniami zwiększa  ich odpowiedzialność za uczenie się
4.     Dokonując oceny pracy ucznia bierzemy pod uwagę wyłącznie ustalone „nacobezu”


"Nacobezu” - korzyści  dla ucznia

  • czuje się bezpiecznie, gdyż wie, że nauczyciel nie zaskoczy go dodatkowym kryterium oceny
  • stara się zwracać szczególną uwagę na to, co nauczyciel będzie oceniał w jego pracy
  • wie, co powinno znaleźć się w jego pracy
  • jest zainteresowany późniejszym komentarzem nauczyciela do jego pracy, gdyż wie, co nauczyciel oceniał

„Nacobezu” - korzyści dla nauczyciela:

  • zastanawia się i analizuje sens zadań zadawanych uczniom na sprawdzianie lub pracy domowej
  • dostosowuje zadania na sprawdzianie do wcześniej podanych uczniom „nacobezu” do lekcji
  • w czasie sprawdzania prac uczniowskich skupia się tylko na tym, co zapowiedział
  • ocena pracy ucznia jest sprawiedliwsza, nauczyciel ma mniej skarg dotyczących jego oceny prac uczniów