Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

18 września w naszej szkole przeprowadziliśmy akcję „Sprzątanie Świata” pod hasłem  „PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ”, której organizatorem był Samorząd Uczniowski. Klasy IV, VI-VIII podczas przerwy śródlekcyjnej wraz z opiekunami posprzątały teren wokół szkoły. W tym dniu uczniowie szkoły podstawowej przyszli do szkoły w ubraniu z elementami koloru żółtego, który jest kolorem pojemnika na odpady plastikowe.   Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji.

DBAJMY O NASZ DOM – NASZĄ ZIEMIĘ.