Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Organizacja struktur Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:


Sekcja informacyjna (Katarzyna Nędza kl. 8b, Kamila Jaworska kl.4b, Agata Jagodzińska kl. 2a)
Zakres działań sekcji:
    Współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, imprez, itp.
    Redagowanie okazjonalnych życzeń, wiadomości na szkolną stronę internetową.
    Informowanie o szkolnych akcjach.

Sekcja artystyczna (Klaudia Sikora kl. 8a, Tomasz Kozak kl. 6a, Gabriela Domagała kl. 4a)
Zakres działań sekcji:
    Opieka nad tablicami ściennymi.
    Dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły

Sekcja organizacyjno – porządkowa (Kacper Bielawski kl. 7b, Julia Szul kl. 7a, Marianna Banaszczak kl. 3b)
Zakres działań sekcji:
    Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
    Nadzór nad sprzętem szkolnym.

Sekcja charytatywna (Nadia Kubacka kl. 6a, Filip Borowicz kl. 3b, Marta Walachowska kl.3a)
Zakres działań sekcji:
    Organizowanie akcji charytatywnych i zbieranie funduszy na szczytne cele.
    Kwestowanie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.