Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Organizacja struktur Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:


1.    Sekcja informacyjna (Paweł Ratajczak kl. 8b, Katarzyna Nędza kl. 7b, Anna Żelek kl.1a, Aleksandra Miś kl. 1b)
Zakres działań sekcji:
    Losowanie „Szczęśliwego numerka”.
    Współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, imprez, itp.
    Redagowanie okazjonalnych życzeń, wiadomości na szkolną stronę internetową.
    Informowanie o szkolnych akcjach.


2.    Sekcja artystyczna (Marta Walachowska kl. 2a, Julia Szul kl. 6a, Jagoda Szymańska kl. 5b, Nikodem Gbiorczyk kl. 2b)
Zakres działań sekcji:
    Opieka nad tablicami ściennymi.
    Dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły.
    Przygotowanie dekoracji imprez organizowanych przez szkołę.
    Projektowanie okazjonalnych zaproszeń, upominków na potrzeby uroczystości szkolne.


3.    Sekcja organizacyjno – porządkowa (Małgorzata Kobus kl. 8a, Nikola Piotrowiak kl. 5a, Lena Sterna kl. 3b)
Zakres działań sekcji:
    Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
    Zabezpieczenie prawidłowego przebiegu wszelkich imprez szkolnych m.in.: dyskoteki, spotkania z rodzicami, itp.
    Nadzór nad sprzętem szkolnym.


4.    Sekcja charytatywna (Maja Wojciechowska kl. 6b, Aleksandra Flis kl. 3a, Klaudia Sikora kl.7a)
Zakres działań sekcji:
    Organizowanie akcji charytatywnych i zbieranie funduszy na szczytne cele.
    Kwestowanie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
    Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy w nauce – współpraca z Kołem Wolontariatu.