Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

I.    Przepisy ogólne:

1. Organizator: Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Czaczu
2. Temat: „Pory roku w obiektywie”
3. Cele konkursu:
- kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań fotografią,
- uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i rozwijanie dokumentowania go w fotografii,
- propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy,
- poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
4. W konkursie może brać udział każdy uczeń szkoły podstawowej. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
    1) dla uczniów klas I – II
    2) dla uczniów klas IV – VI
    3) dla uczniów klas VII - VIII i klas gimnazjalnych


II. Przepisy dotyczące prac:

1. Konkurs odbywa się w czterech etapach:
1) JESIEŃ
2) ZIMA
3) WIOSNA
4) PRZEDLATO
2. Autor może dostarczyć max 2 zdjęcia w danym etapie.
3. Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe. Format prac minimum 15x21 cm. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, klasę, wiek, tytuł pracy.
4. Nie będą akceptowane fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej lub powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże).
5. Prace nie mogę być podklejone lub oprawione.
6. Zdjęcia należy dostarczyć do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego w terminach:
    1) do dnia 29.11 - jesień
   2) do dnia 28.02 – zima
   3) do dnia 8.05 – wiosna
    4) do dnia 6.06. – przedlato
7. Fotografie dostarczone po w/w terminach nie będą brały udziału w konkursie.
8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie oraz prac zdyskwalifikowanych.
9. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury) – nauczyciele niebędący wychowawcami
10. Ocena prac przez Jury następuje po każdym etapie. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
11. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez organizatora na apelu szkolnym w czerwcu.
12. Prace konkursowe zostaną umieszczone na wystawie w holu szkoły.
13. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w czerwcu.