Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Zapraszamy rodziców na spotkania z nauczycielami (konsultacje indywidualne), które odbędą się w środę 16 listopada od 17.00 do 18.00.

W związku z tym w tygodniu 14-18.11.2022 r. plan (indywidualnych) konsultacji nauczycieli nie obowiązuje.