Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Szanowni Państwo, zachęcam do przeczytania artykułu na temat wpływu urządzeń elektronicznych na relacje z dziećmi. Autor w obrazowy sposób pokazuje rolę telefonów w życiu osób dorosłych i ich wpływ na relacje z dziećmi oraz proponuje kilka rozwiązań. W obecnej sytuacji kiedy zdecydowaną część dnia jesteśmy online, warto znaleźć czas na bycie offline, bycie tu i teraz, razem dla siebie.
https://dziecisawazne.pl/korzystanie-urzadzen-elektronicznych-wplyw-rozwoj-dziecka-jesper-juul/