Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Czytaj więcej...W kalendarzu dzień 21 listopada oznaczony jest jako Dzień Życzliwości. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę wzajemnej życzliwości oraz wzbudzenie pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. W tym roku szkolnym obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości w formie zdalnej, aby podkreślić jak ważne dla każdego człowieka jest: potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienie dobrych słów i niesienie bezinteresownej pomocy innym. Samorząd Uczniowski we współpracy z pedagogiem szkolnym przeprowadził działania uświadamiające uczniom właściwe, życzliwe zachowanie w sieci.

GALERIA FOTO

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, zachęcam do przeczytania artykułu na temat wpływu urządzeń elektronicznych na relacje z dziećmi. Autor w obrazowy sposób pokazuje rolę telefonów w życiu osób dorosłych i ich wpływ na relacje z dziećmi oraz proponuje kilka rozwiązań. W obecnej sytuacji kiedy zdecydowaną część dnia jesteśmy online, warto znaleźć czas na bycie offline, bycie tu i teraz, razem dla siebie.
https://dziecisawazne.pl/korzystanie-urzadzen-elektronicznych-wplyw-rozwoj-dziecka-jesper-juul/

Szanowni Rodzice,
informujemy, iż zawarliśmy porozumienie z Gabinetami Lekarskimi MEDICOR, oferującymi bezpłatną opiekę psychologiczną oraz psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży.
W ramach porozumienia nawiązaliśmy również współpracę z terapeutą środowiskowym, oferującym wsparcie dla rodziców i dzieci. Spotkanie z terapeutą środowiskowym może odbyć się w poradni lub miejscu zamieszkania dziecka. Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia znajdą Państwo w załączonej ulotce.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA