Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Organizatorem konkursu plastycznego jest Burmistrz Śmigla oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Konkurs będzie trwał od 10 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.
Należy przedstawić własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną na kartce w formacie A4, przedstawiającą wymarzony sposób na spędzenie czasu wolnego w pandemii.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 11 marca 2021 r. na stronie www.smigiel.pl.
W konkursie może wziąć udział każde dziecko z gminy Śmigiel, uczęszczające do klas I - III.

REGULAMIN KONKURSU "JAK SPĘDZAM CZAS WOLNY W PANDEMII"

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE