Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Informujemy, że od 1 marca 2015 istnieje możliwość wnoszenia opłat za przedszkole przelewem na rachunek bankowy.
nr konta 17 8667 0003 0000 6060 2000 0010
Bank Spółdzielczy Śmigiel
W tytuł przelewu należy wpisać  imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz dopisek „za czesne i wyżywienie za mc …./rok…. .
Informację o wysokości opłaty można uzyskać u intendentki przedszkola osobiście lub telefonicznie. Jednocześnie wyjaśniamy, że nadal można regulować należności w kasie przedszkola.