Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Czytaj więcej...Pani Mirosława Skoracka jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego, która przez wiele lat była nauczycielem w naszej szkole. Szczególną pasją pani Mirosławy jest gwara i kultura regionu, którą chętnie przekazuje młodszemu pokoleniu. Zawsze możemy liczyć na jej zaangażowanie się i pomoc w zorganizowaniu dla uczniów naszej szkoły zajęć o tematyce gwarowej. Ponadto w czerwcu 2019 roku zorganizowała do uczniów naszej szkoły Questy w Czaczyku. Jesienią 2019 roku przeprowadziła w bibliotece szkolnej zajęcia dla uczniów klas 5 – 8 szkoły podstawowej promujące dawny język wielkopolski. Chętnie zasiada w komisjach konkursowych związanych z gwarą. Zawsze służy pomocą w przygotowaniu różnorodnych konkursów oraz jako konsultant. Z wielkim zaangażowaniem włączyła się w realizację szkolnego projektu regionalnego „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Nagrody Burmistrza Śmigla za rok szkolny 2019/20 otrzymują:
1. Za wysokie wyniki w nauce – Małgorzata Kobus  - klasa VIIIa
2. Za działalność społeczną – Weronika Skrzypczak – klasa VIIIb
3. Za wyniki sportowe – Michał Olejnik – klasa VIIIa
4. Za działalność społeczną – Patrycja Błaszkowska – klasa VIIa
5. Za działalność społeczną – Zachariasz Piątek – klasa VIIIb

Nagrodę Rady Miejskiej Śmigla otrzymuje:
Weronika Walachowska – za działalność na rzecz społeczności szkolnej.

WZOROWY UCZEŃ - LISTA UCZNIÓW

ŚWIADECTWA Z WYRÓŻNIENIEM - LISTA UCZNIÓW

NAGRODY RÓŻNE - LISTA UCZNIÓW

LISTY GRATULACYJNE

NAGRODY SPECJALNE 2020

SUPERKLASA 2020

„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna  i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka”.
(Albert Einstein)
Szanowni Rodzice i Pracownicy, drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Czaczu
Dzisiaj, w tak nietypowy sposób żegnamy rok szkolny 2019/20, który dla wielu z nas był czasem wytężonej pracy, nauki i nowych wyzwań. Doświadczaliśmy oczarowania tajemnicą, o której mówi Albert Einstein w przytoczonym cytacie. Poszukiwaliśmy prawdziwej wiedzy, nauki i sztuki. Każdy odkryty sekret wzbudzał zachwyt i zdziwienie. Jakże piękne jest odnajdywanie prawdy i mądrości w różnych dziedzinach naszego życia. Dzisiaj świętujemy, ciesząc się z zebranego żniwa tych odkryć.
Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym Uczniom, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratuluję Wam tych osiągnięć i  jednocześnie dziękuję tym, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, zawodów sportowych i różnych wydarzeń edukacyjnych i sportowych. W załączeniu przedstawiam wykaz uczniów, którzy za swoją szczególną pracę zasługują na wyróżnienie.
Dziękuję także za wspaniałą atmosferę, wyjątkowy klimat, za działalność charytatywną, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka.
Dziękuję również Gronu Pedagogicznemu za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży. Słowa wdzięczności kieruję również do Rady Rodziców wspomagającej działania dyrekcji oraz nauczycieli i do aktywnego Samorządu Szkolnego.
Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie.
W mijającym roku szkolnym doświadczyliśmy nowych realiów edukacyjnych. Dzięki zaangażowaniu Nauczycieli, Uczniów i ich Rodziców, w zdecydowanej większości przypadków nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. Dziękuję Rodzicom, którzy odegrali ogromną rolę w zdalnej nauce, którzy wspierali dzieci i motywowali je do pracy. Kształcenie zdalne było zupełnie nową i niecodzienną sytuacją, w której musieli odnaleźć się Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i ich Rodzice. Mogę śmiało podsumować, że jako społeczność szkolna zdaliśmy ten egzamin ma szóstkę.
Serdecznie dziękuję Pani Wicedyrektor Renacie Stachowskiej, która wspierała mnie w codziennych obowiązkach i pomagała w bieżącym kierowaniu szkołą i przedszkolem.   
Słowa podziękowań za całoroczną, sumienną pracę kieruję również do pracowników administracji i obsługi. To dzięki Wam mieliśmy zapewnione dobre miejsce pracy i nauki, ale również wspieraliście nas, nauczycieli,  w pracy opiekuńczej i wychowawczej.    
Za całoroczną współpracę dziękuję również, w szczególności: Burmistrzowi Śmigla P. Małgorzacie Adamczak, Radzie Miejskiej Śmigla oraz wszystkich instytucjom i osobom, które udzielały wsparcia i pomocy w działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
Zakończenie roku szkolnego, to również czas pożegnań. Dziś, jak każdego roku żegnamy naszych absolwentów.
Moi drodzy.
Dziękuję Wam za wspólne lata w murach naszej szkoły. Mam nadzieję, że będziecie wracali do nas myślami, że zapamiętacie miłe chwile spędzone na lekcjach czy zajęciach pozalekcyjnych, że nie zapomnicie swoich nauczycieli i kolegów. Tuż po wakacjach powitacie nowe szkoły, nauczycieli, koleżanki i kolegów. Życzę wam, by dalsza edukacja sprawiała, że będziecie chłonni wiedzy, a nowe wyzwania staną się motywacją do pracy i działania.
Wszystkim życzę pięknych, kolorowych wakacji, niech ten letni czas przyniesie wam dużo radości, przyjemności i odpoczynku.  Mówiąc wszystkim „do zobaczenia”, żywię głęboką nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki, do odkrywania tajemnic, których wciąż jest tak wiele do odkrycia.

                                                                              Maria Szudra
                                                                             Dyrektor ZS w Czaczu

19 czerwca 2020 otwarty zostaje plac zabaw przy Zespole Szkół w Czaczu. Podczas korzystania z placu należy zachować szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w czasie epidemii SARS-CoV-2.

ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACU ZABAW - POBIERZ
Użytkowniku placu zabaw, prosimy przestrzegaj poniższe zasady:
1.    Zachowaj reżim sanitarny.
2.    W miarę możliwości zachowaj odstęp między osobami przebywającymi na placu zabaw.
3.    Często myj ręce i je dezynfekuj.
4.    Jeśli jest to możliwe, zdezynfekuj miejsce zabawy dziecka.

Informacja dyrektora ZS w Czaczu w sprawie czynności organizacyjno-porządkowych kończących rok szkolny 2019/2020

W dniach 15 – 23 czerwca br. będzie możliwość zabrania rzeczy dzieci/uczniów pozostawionych w przedszkolu/szkole. Odbędzie się również  zwrot podręczników i innych książek do biblioteki oraz zwrot kluczyków od szafek uczniowskich:
Przedszkole – codziennie w godz. 8:00 – 13:00
Szkoła Podstawowa:
15.06 (poniedziałek)    godz. 9:00 -11:00 – klasa 7a
                                     godz. 11:10 -13:00 – klasa 7b

16.06 (wtorek)             godz. 9:00 -11:00  – klasa 6a
                                     godz. 11:10 -13:00  – klasa 6b

17.06 (środa)               godz. 9:00 -11:00  – klasa 5a
                                     godz. 11:10 -13:00 – klasa 5b

18.06 (czwartek)          godz. 9:00 -11:00  – klasa 3a
                                     godz. 11:10 -13:00  – klasa 3b

19.06 (piątek)              godz. 9:00 -11:00  – klasa 2a
                                     godz. 11:10 -13:00 – klasa 2b

22.06 (poniedziałek)    godz. 9:00 -11:00  – klasa 1a
                                     godz. 11:10 -13:00 – klasa 1b

23.06 (wtorek)             godz. 9:00 -11:00 – klasa 8a
                                     godz. 11:10 -13:00 – klasa 8b
Uwagi:
1.    Jeżeli uczeń nie może oddać książek/kluczyka  w dniu lub godzinach wyznaczonych dla jego klasy, może zrobić to w każdy inny dzień w godz. 9:00 – 13:00. Ostateczny termin zwrotu książek to wtorek 23 czerwca. Osoby chętne mogą wypożyczyć książki do czytania na wakacje.
2.    Praca przedszkola/szkoły odbywa się w reżimie sanitarnym zgodnie z następującymi zasadami:
- szatnia szkolna zostanie udostępniona w celu opróżnienia szafek uczniowskich, szafki należy zostawić otwarte, kluczyk oddać pracownikowi dyżurującemu na holu wejściowym do szkoły,
- w holu głównym utworzony zostanie punkt zwrotów kluczyków  i odbioru rzeczy pozostawionych przez uczniów w salach lekcyjnych,
-  przy wejściu do biblioteki zostanie utworzony punkt zwrotu/wypożyczeń podręczników i książek,
- osoba korzystająca z biblioteki nie ma dostępu do księgozbioru, książki podawane są z regałów przez nauczyciela bibliotekarza,
- książki zwracane do biblioteki poddawane są koniecznej kwarantannie (min. 24 godz.).
3.    Podczas pobytu na terenie przedszkola/szkoły wymagane jest stosowanie min. 1,5 – 2m odstępów między poszczególnymi osobami, należy mieć zakryte usta i nos, a na dłoniach mieć założone rękawiczki.