Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Nauczanie hybrydowe
Od poniedziałku 17 maja 2021 r. przez dwa tygodnie nauka w Szkole Podstawowej w Czaczu będzie odbywać się w systemie hybrydowym (część lekcji zdalnie z domu, część stacjonarnie w szkole).
Na lekcje w szkole uczniowie przychodzą zgodnie z poniższym harmonogramem:
Poniedziałek 17 maja – kl. 7 a, b i 8 a, b.
Wtorek 18 maja – kl. 4 a, b i 6 a, b.
Środa 19 maja – kl. 7 a, b i 8 a, b.
Czwartek 20 maja – kl. 4 a, b i 6 a, b.
Piątek 21 maja – 7 a, b i 8 a, b.
Poniedziałek 24 maja – kl. 4 a, b i 6 a, b.
Wtorek, środa, czwartek (25 – 27 maja) – egzaminy ósmoklasisty; lekcji nie ma, są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.  
Piątek 28 maja – kl. 7 a, b i 8 a, b.
Wszystkie zajęcia stacjonarne oraz zdalne (także pozalekcyjne) odbywają się według ostatnio obowiązującego planu lekcji.
Kursy autobusu szkolnego od 17 maja – według wcześniej obowiązującego rozkładu.
Klasy 1 – 3 uczą się w szkole stacjonarnie każdego dnia, z wyłączeniem 25, 26, 27 maja. W tych dniach dyżuruje świetlica szkolna.

W ramach projektu „HISTORIA POLSKIEJ PIOSENKI”, specjalnie dla społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Czaczu, w dniu 23.02.2021r. o godzinie 11:00 odbędzie się koncert zespołu OGIEŃ na żywo w wersji online za pośrednictwem zewnętrznego serwisu YOUTUBE.

Zachęcam wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców do uczestnictwa w tej audycji. W czasie koncertu, na czacie, będzie można zadawać pytania, na które członkowie zespołu postarają się odpowiedzieć po zakończeniu koncertu. Na czas trwania koncertu zawieszam zajęcia edukacyjne. Link do audycji został udostępniony w informacji dyrektora na dzienniku elektronicznym.

W związku z powrotem do nauczania stacjonarnego w szkole uczniów klas 1 – 3 od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje:
1. Uczniowie klas 1 – 3 odbywają zajęcia zgodnie z obowiązującym planem lekcji, z tym że klasy dojeżdżające rozpoczynają zajęcia o godz. 8:00, natomiast kl. 2 a i 3 a – od godz. 8:10 (kl. 2a zgodnie z planem w poniedziałek i wtorek rozpoczyna zajęcia o godz. 9:50). Uczniowie klas 2a i 3a wchodzą do szatni nie wcześniej niż o godz. 8:00. Szczegóły zostaną przekazane przez wychowawców klas.
2. W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w szkole zajęcia klasy 2a będą odbywały się w budynku głównym pałacu, w sali nr 22. Dzieci korzystają z wieszaczków w szatni głównej.
3. Zajęcia świetlicy szkolnej będą się odbywały w sali nr 20. Ze świetlicy mogą korzystać wyłącznie uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Pobyt dziecka w świetlicy należy zgłosić w sekretariacie zgodnie z obowiązującymi zasadami.
4. W częściach wspólnych (korytarz, toalety, autobus, biblioteka, szatnie itp.) wszyscy uczniowie zakrywają usta i nos (korzystają z maseczek ochronnych lub przyłbic).
5. Uczniowie danej klasy przebywają w wyznaczonej na stałe klasie. Dzieci nie mogą kontaktować się z uczniami z innych klas – dotyczy pobytów w szatni, toaletach, na przerwach, na boisku, placu zabaw itp. – przerw i lekcji. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem udostępnionym lub własnym. Dzieci uczulone mogą zaraz po wejściu do szkoły udać się do łazienki celem spłukania preparatu.
6. Drzwi główne do szkoły pozostają zamknięte na klucz. Zgodnie z umieszczoną na drzwiach informacją obowiązuje jeden dzwonek, aby przywołać pracownika sekretariatu, natomiast trzy dzwonki obowiązują przy kontaktowaniu się ze świetlicą (np. przy odbieraniu dziecka ze świetlicy).
7. Wszystkich uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły obowiązują Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół w Czaczu w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora ZS w Czaczu z dnia 02. września 2020 zmodyfikowane zgodnie z obecnie obowiązującymi Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkoł podstawowych.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że od dnia 3.12.2020 r. plac zabaw w parku przy szkole jest nieczynny.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że z powodu wystąpienia zachorowania pracownika przedszkola na COVID wprowadza się zmiany w organizacji pracy Przedszkola w Czaczu w dniach 23 - 27 listopada 2020r.

- Wszystkie oddziały uczęszczające do głównego budynku przedszkola (czyli 3,4 latki, 4 latki oraz 5 latki) - nauczanie zdalne (o szczegółach powiadomią nauczycielki przedszkola);
- Oddziały uczęszczające do oficyny (5,6 latki A i B) - zajęcia stacjonarne bez zmian, kursy autobusu tak jak do tej pory.

Pracownik, u którego stwierdzono zachorowanie nie miał kontaktu z dziećmi. W dniach 23 - 27 listopada przedszkole nie wydaje żadnych posiłków. Zostanie przygotowana tylko herbata do śniadania.