Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że jeżeli ze względów zdrowotnych uczeń nie może zasłaniać ust i nosa (ani maseczką, ani  przyłbicą) rodzice ucznia przekazują stosowną informację dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja br. do godz. 15:00 (telefonicznie - nr tel. 655180227). Uczeń taki przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali egzaminacyjnej. W załączeniu podstawowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dn. 16 - 18 czerwca 2020r. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane uczniom klas ósmych oraz ich rodzicom za pośrednictwem strony internetowej www.czacz.pl najpóźniej do 12 czerwca br.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty 

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP, szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli oraz w sytuacji wystąpienia na danym terenie zdarzenia, które może zagrozić zdrowiu dzieci, za zgodą organu prowadzącego, zawiesza na czas ograniczony tzn. od 6 maja – 24 maja 2020r. działalność Przedszkola w Czaczu.

Dyrektor ZS w Czaczu informuje, że zbliża się termin składania oświadczeń o dochodach na cele ZFŚS. Wzór oświadczenia w załaczniku. Oświadczenia można składać w zaklejonych, opisanych kopertach do skrzynki podawczej w holu szkoły lub scanem podpisanego dokumentu w zaszyfrowanym pliku na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (szyfr do przesłanego pliku należy przekazać telefonicznie osobie upoważnionej do obsługi administracyjnej Funduszu tzn. p. A. Jankowskiej w godzinach jej pracy).

WZÓR OŚWIADCZENIA

Dyrektor ZS w Czaczu informuje, że z powodu przedłużającego się kształcenia na odległość istnieje możliwość zabrania z szafek szkolnych i szatni przedszkolnych pozostawionych tam rzeczy uczniów/dzieci. W tym celu w dniach od 29 kwietnia do 8 maja, w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00 otwarta zostanie szatnia szkolna w budynku głównym. Uczeń lub jego rodzic otwierają szafkę własnym kluczykiem (nie wydaje się duplikatów kluczy). Szafkę należy zamknąć, kluczyk zabrać ze sobą.

Rzeczy dzieci z przedszkola i z oficyny wydawane będą przez pracowników przedszkola w godz. 8:00 - 14:00 po kontakcie przez domofon przedszkolny.

Apeluję o stosowanie wszelkich form bezpieczeństwa.