Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

b_150_100_16777215_0_0_images_stories_202324_448610798_1508992686605353_9008147002957484879_n.jpgb_150_100_16777215_0_0_images_stories_202324_448759562_1442979416343252_1198235827616691212_n.jpgW dniu 14 czerwca ogłoszono wyniki ogólnopolskiego projektu, w którym brała udział po raz kolejny nasza szkoła. Do udziału w projekcie zgłosiło się 567 placówek edukacyjnych z całej Polski: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, zespoły szkół oraz internaty i bursy szkolne. Tytuł otrzymały 233 placówki.
W ramach projektu zgłoszone placówki musiały zrealizować zadania projektowe dopasowane do potrzeb swojej placówki w 10 obowiązkowych zakresach tematycznych: Czysta i dostępna woda; Zdrowe i czyste powietrze; Przeciwdziałanie zmianom klimatu; Odnawialne źródła energii; Ekologiczny transport i podróże; Zielona przestrzeń wokół; Ochrona bioróżnorodności; Zdrowa i ekologiczna żywność; Odpowiedzialna konsumpcja; Gospodarowanie odpadami.
Po ocenie EKoRaportów przesłanych przez szkolnych koordynatorów projektu, miło nam ogłosić, że placówki, które zrealizowały wszystkie 10 zakresów tematycznych, realizując różne zadania uzyskały tytuł EKOSZKOŁA 2024, EKOPRZEDSZKOLE 2024 i EKOPLACÓWKA 2024, w tym gronie znalazła się również nasza szkoła otrzymując tytuł EKOSZKOŁA 2024. W projekt zaangażowani byli różni nauczyciele, a szczególnie p. Magdalena Adamczak i p. Agnieszka Han. fot.M.Adamczak