Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Od stycznia 2022 roku nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Edukujesz – Ratujesz”, której organizatorem jest Centrum Rozwoju Lokalnego. Celem akcji jest promocja bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
W ramach działań w naszej szkole zostanie zorganizowane wydarzenie promujące bezpieczeństwo, mające na celu uświadamianie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym jak ważna jest edukacja w tym zakresie. W czasie trwania akcji “Edukujesz - Ratujesz” będą także zbierane środki na przygotowanie materiałów edukacyjnych, które zostaną przekazane instytucjom zajmującym się profilaktyką takim jak m. in. Policja, Straż Pożarna czy GOPR.
Liczymy na zaangażowanie!