Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

W związku z udziałem uczniów klas V – VIII w uroczystości upamiętnienia Powstańców Wielkopolskich spoczywających na cmentarzu w Czaczu w dniu 21 września 2021r. nastąpiła zmiana w organizacji pracy.
Przedszkole pracuje zgodnie z planem od 7:00 do 16:00.
W szkole od pierwszej do czwartej lekcji zajęcia odbywają się zgodne z obowiązującym planem, potem lekcji nie ma. Uczniowie klas V – VIII uczestniczą w uroczystości, uczniowie klas I – IV są zwolnieni do domu. Świetlica pracuje zgodnie z obowiązującym planem – od godz. 7:00 do godz. 16:00.
Odwozy uczniów w tym dniu:
ok. godz. 12:00 – klasy I – IV
ok. godz. 13:00 – 5 i 6 – latki
ok. godz. 14:00 – klasy V – VIII (bezpośrednio po uroczystości).