Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Od 10 października 2020 roku można przynosić do szkoły zużyte baterie. Ponownie podpisaliśmy umowę z organizacją odzysku Reba. Baterie można dostarczać do:
- p. Mileny Jagodzińskiej
- p. Magdaleny Adamczak
- p. woźnego Ryszarda Kucharskiego.
Zużyte baterie muszą być policzone i podpisane (imię, nazwisko i klasa ucznia). Jak co roku konkurujemy - która klasa przyniesie najwięcej baterii oraz uczeń/uczennica, która dostarczy ich jak najwięcej. Konkurs trwa do końca kwietnia 2021 roku.