Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ”IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”
REGULAMIN KONKURSU GRUPOWEGO:CELE KONKURSU:
1. Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.
2. Wzmacnianie więzi rodzinnych.
3. Rozwijanie kreatywności uczniów.
4. Umiejętne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Dbam o Mój Zasięg” z siedzibą w Gdańsku. 80- 537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 17c/3 (kontakt do koordynatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 512-474-482).
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (od 4 klasy szkoły podstawowej) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu maksymalnie 2 minutowego, który promować i rozwijać będzie nazwę kampanii IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ.
4. Film należy dostarczyć do pedagoga szkolnego do dnia 16.12.2019 wraz z oświadczeniem (wzór do pobrania u pedagoga szkolnego).
5. Szkoła może zgłosić na konkurs grupowy TYLKO JEDEN FILM, który zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły.
6. Podczas produkcji filmu dopuszcza się możliwość korzystania z pomocy nauczycieli oraz rodziców
7. Na końcu filmu należy wskazać:
a. wszystkich autorów filmu,
b. wszystkie osoby biorące udział w filmie,
c. nazwę szkoły wraz z danymi teleadresowymi,
d. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
8. Osoby biorące udział w konkursie/ rodzice ucznia /prawni opiekunowie ucznia są zobowiązane do wyrażenia zgody na publikację danych i wizerunku osób występujących w filmie, które należy dostarczyć razem z filmem (wzór klauzuli do pobrania u pedagoga szkolnego).
9. Nie dopuszcza się w konkursie grupowym pracy wykonanej tylko przez 1 osobę.
10. Rozstrzygnięcie konkursu grupowego nastąpi w oparciu o decyzję specjalnie powołanej KAPITUŁY KONKURSU do 20 marca 2020 roku. Dokładny termin oraz miejsce ogłoszenia/publikacji wyników konkursu grupowego podany zostanie w terminie późniejszym.
11. Wyniki konkursu grupowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idaswieta.com najpóźniej do końca marca 2020 roku
12. Nagrodzone zostaną trzy filmy, które wskazane zostaną przez gremium oceniające.
13. Nagrodami dla wygranych szkół w konkursie grupowym będzie wyposażenie multimedialne, które zostanie dostarczone do szkoły.
14. Nagrody zostaną wysłane do szkół najpóźniej do 30 maja 2020 roku.
15. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie organizatorowi danych osobowych uczniów, a także na publikację danych osobowych uczestnika konkursu na stronie internetowej oraz na profilu organizatora na portalu społecznościowym Facebook w celu poinformowania o zwycięzcach konkursu
16. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przekazaniem autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu z przyczyn od niego niezależnych.