Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

b_150_100_16777215_00_images_stories_201920_ida.jpgPo raz drugi nasza szkoła przystąpiła do akcji „Idą święta, nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj”, której celem jest kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, wzmacnianie więzi rodzinnych, przeciwdziałanie e-uzależnieniom oraz rozwijanie kreatywności i poczucia estetyki u dzieci.   W ramach współpracy z Fundacją „Dbam o Mój Zasięg” otrzymaliśmy 100 kartek świątecznych. Koszty wydruku, projektu graficznego oraz przygotowania do wysyłki poniesie Fundacja. Natomiast koszt wysyłki został pokryty z funduszy Rady Rodziców. Kampania dotycząca wysyłania kartek świątecznych jest przeznaczona dla uczniów klas V- VIII, w której chętni uczniowie samodzielnie wypiszą kartkę i nadadzą ją na poczcie. Kartki będziemy przekazywać chętnym uczniom w środę 4 grudnia na godzinach wychowawczych.
Integralną częścią kampanii są dwa konkursy o charakterze indywidualnym i grupowym. Dla uczniów klas V- VIII organizowany jest konkurs na film promujący akcje „Idą święta, nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj”. Natomiast dla uczniów klas młodszych i dzieci przedszkolnych organizowany jest konkurs plastyczny, który polega na wykonaniu przez dzieci kartki świątecznej wg własnego pomysłu.

REGULAMIN KONKURSU INDYWIDUALNEGO:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI ”IDĄ ŚWIĘTA, NIE
O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!”

CELE KONKURSU:
1. Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.
2. Wzmacnianie więzi rodzinnych.
3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Dbam o Mój Zasięg” z siedzibą w Gdańsku. 80- 537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 17c/3 (kontakt do koordynatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 512-474-482).
2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym od 3 roku życia oraz uczniowie klas 0 – VIII szkół podstawowych.
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dzieci kartki świątecznej wg własnego pomysłu (technika dowolna, rodzaj pracy płaski, format max. A4).
4. Konkurs plastyczny realizowany jest w dwóch kategoriach:
a. kartka wykonana samodzielnie
b. kartka wykonana we współpracy z rodzicem
5. Konkurs plastyczny będzie przebiegał w następujących grupach wiekowych:
a. grupa wiekowa I: grupa przedszkolna (3-6 latków),
b. grupa wiekowa II: uczniowie klas 0 - III szkół podstawowych
c. grupa wiekowa III: uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych
6. Przedszkole i szkoła są zobowiązane do przeprowadzenia wewnętrznego przeglądu prac wykonywanych przez dzieci. Nauczyciel prowadzący oceniać powinien:
a. samodzielność wykonania pracy (w przypadku kartki wykonanej samodzielnie),
b. pomysłowość pracy (różne płaskie techniki plastyczne),
c. estetyka wykonania,
d. zgodność z tematem.
7. Przedszkole i szkoła mogą zgłosić na konkurs dowolną liczbę prac.
8. Kartki przygotowane należy dostarczyć do pedagoga szkolnego do dnia 16.12.2019.
9. Każda praca nadesłana na przegląd powinna zostać opatrzona metryczką zawierającą:
a. Kategorię przeglądu: kategoria A – praca wykonana samodzielnie; kategoria B – praca wykonana wspólnie z rodzicem
b. Imię i nazwisko dziecka/ucznia.
c. Kategoria wiekowa dziecka: I, II lub III
d. Dokładny adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko/uczeń.
e. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
 f. Imię i nazwisko rodzica wspomagającego (dla prac niesamodzielnych podejmowanych wspólnie z rodzicami)
10. Nie dopuszcza się do przeglądu pracy będącej pracą zbiorową kilku osób bądź całej grupy przedszkolnej / klasy szkolnej.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w oparciu o decyzję specjalnie powołanej KAPITUŁY KONKURSU do 20 marca 2020 roku.
12. Wyniki przeglądu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idaswieta.com najpóźniej do końca marca 2020 roku.
13. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych.
14. Nagrodami w konkursie będą:
a. zestawy edukacyjne „Fonolandia” (więcej na http://fonolandia.edu.pl),
b. atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym książki, gry planszowe, zabawki, zestawy klocków drewnianych, klocków typu lego, puzzli, kolorowanki oraz inne zabawki i materiały edukacyjne.
15. Nagrody będą:
a. miały charakter indywidualny, dla uczniów - autorów zwycięskich prac,
b. miały charakter zbiorowy, dla przedszkola/szkoły, do której uczęszcza/ją autor/autorzy zwycięskiej pracy,
c. ufundowane dla nauczyciela – opiekuna dziecka/ucznia.
d. ufundowane dla rodziców – w przypadku kategorii kartki niesamodzielnej.
16. Nagrody zostaną wysłane do uczniów najpóźniej do 30 maja 2020 roku.
17. Zwycięskie prace plastyczne zostaną wydane w formie kartek bożonarodzeniowych w październiku 2020 r. i wezmą udział w kolejnej edycji kampanii społecznej „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”.
18. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie organizatorowi danych osobowych dziecka (imię, wiek, przedszkole i grupa do której dziecko uczęszcza), a także na publikację danych osobowych uczestnika konkursu na stronie internetowej oraz na profilu organizatora na portalu społecznościowym Facebook w celu poinformowania o zwycięzcach konkursu (wg wzoru: Michał D, lat 8, SP w Warszawie).
19. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przekazaniem autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu z przyczyn od niego niezależnych.