Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Informuję, że w związku z brakiem porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi, a przedstawicielami Rządu w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. nauczyciele ZS w Czaczu rozpoczynają bezterminową akcję strajkową. Dzieci zgłoszone na pobyt w przedszkolu oraz uczniowie na  świetlicę będą mieli  zapewnioną opiekę.
Proszę na bieżąco śledzić informacje z mediów oraz z internetowej strony  www.czacz.pl,  z grupy Rada Rodziców Czacz oraz z grupy Czacz na  www.facebook.com.