Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Zespół Szkół Ekonomicznych w  Lesznie
26.03.2022 r. godzina 9.00

Zespół Szkół Technicznych w Lesznie
2.04.2022 r. godzina 9.00

Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie
26.03.2022 r. godzina 9.00

I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
9.04.2022 r. godzina 9.00

II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
23.04.2022 r. godzina 10.00

III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
9.04.2022 r. godzina 11.00

Zespół Szkół nr 4 w Lesznie
2.04.2022 r. godzina 9.00

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
9.04.2022 r. godzina 10.00