Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

W dniu 1.10.2021 roku o godzinie 17.00 rozpocznie się „Noc Zawodowców”. W tym roku planujemy zorganizować spotkanie w szkole. Połączymy się online z „wydarzeniem” i wspólnie je obejrzymy. Przewidywany czas spotkania to około 2,5 godziny. Chętnych uczniów klas VIII proszę o odebranie z mojego gabinetu druku „zgoda rodzica na udział dziecka w wydarzeniu”.
Poniżej zamieszczony jest link do wydarzenia:

NOC ZAWODOWCÓW
                                                                      Doradca zawodowy Katarzyna Handke