Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Zachęcam do uczniów oraz rodziców do zapoznania się ze strukturą szkolnictwa w Polsce. Znajdziecie tutaj informacje o tym, do jakiej szkoły można pójść po ukończeniu szkoły podstawowej, ile lat trwa nauka, czego będziecie się uczyć i jakie macie możliwości dalszego kształcenia się. Ponadto zamieszczone są również informacje na temat potrzebnych dokumentów i zaświadczeń.
Źródło: https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ - tam również znajdziecie wiele innych informacji dotyczących szkolnictwa.