Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jej składnikami są punkty:

Czytaj więcej...

Krótka charakterystyka wybranych zawodów:

Czytaj więcej...

ADRESY STRON INTERNETOWYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

Czytaj więcej...

Najważniejsze to postawienie sobie pytania, kim chciałbym być w życiu i czym chciałbym się zajmować? Należy wziąć pod uwagę swoje zainteresowania, umiejętności i cechy charakteru.

Czytaj więcej...

Wkrótce Państwa dzieci będą składać dokumenty do szkół ponadgimnazjalnych. Najbliższy czas warto wykorzystać na zbieranie informacji, rozmowy i przemyślenia. Co doradzić dziecku w tak skomplikowanej rzeczywistości?

Czytaj więcej...

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Licea ogólnokształcące przygotowują do poszczególnych kierunków studiów w klasach o różnych profilach: filologicznym (języki), ogólno humanistycznym (historia), przyrodniczym (biologia, chemia), nauk ścisłych i politechnicznych (fizyka, matematyka) Wybierając liceum musisz zdecydować się na któryś z profili, chociaż z góry nie przesądza to o kierunku Twojej dalszej edukacji i wyborze zawodu.

Czytaj więcej...

W dziale pliki do pobrania znajdują się materiały do samobadania predyspozycji zawodowych dla uczniów klas II i III gimnazjum.

POBIERZ TUTAJ