Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Szkolny Kodeks TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne)

 • W naszej szkole nikt nie kopiuje tekstów lub zdjęć z Internetu, udając, że jest ich autorem. Nauczyciele i uczniowie podają w swoich pracach źródło pochodzenia wykorzystywanych  materiałów.
 • Podczas zajęć szkolnych telefony komórkowe nauczycieli i uczniów są wyłączone.
 • Nauczyciele mają adresy e-mailowe przeznaczone do kontaktu z uczniami i ich rodzicami. Wszyscy systematycznie  odpowiadają na przesłane wiadomości.
 • Nauczyciele proponują uczniom korzystanie z internetowych narzędzi i zasobów ułatwiających uczenie się na lekcji i w czasie wolnym.
 • Wszyscy uczymy się od siebie.  Nauczyciele wykorzystują pomysły uczniów na wykorzystanie nowych technologii  w nauczaniu i uczeniu się.
 • Wszyscy dążymy do pełnego wykorzystania bazy komputerowej szkoły.
 • Uczniowie mogą korzystać z komputerów udostępnionych w bibliotece szkolnej podczas przerw, zajęć świetlicowych i w czasie poza lekcyjnym.
 • Uczniowie organizują zajęcia dla dorosłych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie posługiwania się komputerem i Internetem – np. Dzień Babci i Dziadka przy komputerze.
 • Nauczyciele i uczniowie doskonalą swoje umiejętności TIK.
 • Nie instalujemy nielegalnego oprogramowania.
 •  W sieci nie używamy wulgaryzmów (słów, zdjęć …)
 • Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo i dobry stan komputerów w szkole oraz o bezpieczeństwo danych i informacji dotyczących pracowników szkoły  i uczniów.